Odbori i komisije

Mandatna komisija
 1. Boris Lozer, predsjednik
 2. Petra Mrle, članica
 3. Davor Košmrlj, član
Komisija za izbor i imenovanje
 1. Johan Klarić, predsjednik
 2. Daniel Kezele, član
 3. Gordan Tomac, član
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 1. Davor Košmrlj, predsjednik
 2. Miljenko Pleše, član
 3. Mihaela Majnarić Štimac, član
 4. Petra Mrle, član
 5. Nenad Vančina, član
Komisija za javna priznanja
 1. Ivan Rački, predsjednik
 2. Nada Glad, zamjenica predsjednika
 3. Ljubica Vujnović, član
 4. Igor Mance, član
 5. Alen Briški, član
Povjerenstvo za poslove određivanje imena ulica i trgova
 1. Tanja Jakovac, predsjednica
 2. Tomo Vučić, potpredsjednik
 3. Željko Knežević, član
 4. Stanko Raukar, član
 5. Mladen Mauhar, član
 6. Rudolf Pintar, član
 7. Željko Tomac, član
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 1. Mihaela Majnarić Štimac, predsjednica
 2. Matea Bukovac, potpredsjednica
 3. Jelica Polić, član
 4. Sandra Skender član
 5. Goran Pernjak, član
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 1. Dražen Magdić, predsjednik
 2. Alen Briški, potpredsjednik
 3. Ivan Štimac, član
 4. Anton Žagar, član
 5. Goran Pernjak, član
Odbor za komunalne poslove, prometno i prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 1. Johan Klarić, predsjednik
 2. Gordan Tomac, potpredsjednik
 3. Zorko Majnarić, član
 4. Goran Rački, član
 5. Davor Kolenc, član
Odbor za proračun i financije
 1. Lidija Žagar, predsjednica
 2. Igor Pleše, potpredsjednik
 3. Goranka Radunović, član
 4. Goran Rački, član
 5. Goran Bukovac, član
Odbor za sport, kulturu i tehničku kulturu
 1. Rasim Karalić, predsjednik
 2. Željko Pjevac, potpredsjednik
 3. Alen Abramović, član
 4. Nina Štimac Grbac, član
 5. Franjo Jakovac, član
Komisija za dodjelu stipendija nadarenim učenicima i studentima
 1. Adrijana Kruljić
 2. Snježana Krizmanić
 3. Franjo Jakovac
 4. Arijana Šercer
 5. Branka Mihajlović
Komisije za dodjelu socijalnih stipendija
 1. Nensi Tomac
 2. Silvana Cindrić
 3. Dijana Mihelčić Muhvić
 4. Boris Lozer
 5. Jelica Polić
Komisije za dodjelu stipendija redovnim učenicima i studentima sportašima
 1. Goran Pernjak
 2. Igor Gašparac
 3. Dragan Naglić (SZ GD)
 4. Željko Pjevac
 5. Arijana Šercer
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za javne potrebe
 1. Ivica Knežević
 2. Petra Mrle
 3. Davor Košmrlj
 4. Lidija Žagar
 5. Franjo Jakovac
Povjerenstvo za otvaranje prijava zaprimljenih na Natječaj za javne potrebe
 1. Martina Petranović
 2. Goranka Kajfeš
 3. Tibor Briški
 4. Zrinka Ružić
 5. Klaudija Kumpar
Povjerenstvo za procjenu programa zaprimljenih na Natječaj za javne potrebe
 1. Katarina Mihelčić
 2. Daniel Kezele
 3. Klara Bukovac
 4. Arijana Šercer
 5. Davor Grgurić
Odbor za gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i turizam
 1. Nataša Kozlica, predsjednica
 2. Irena Vučenik Šostik, potpredsjednica
 3. Anton Raukar, član
 4. Rudolf Grubišić, član
 5. Dario Zetović, član
Odbor za mlade, odgoj i obrazovanje, umirovljenike, zdravstvo i socijalna pitanja
 1. Arijana Šercer, predsjednica,
 2. Ljubica Vujnović, potpredsjednica
 3. Adrijana Kruljić, članica
 4. Jelena Pavić Mamula, članica
 5. Mladen Colnar, članica
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 1. Mladen Mauhar, predsjednik
 2. Anton Štimac, potpredsjednik
 3. Boris Lozer, član
 4. Boris Tomac, član
 5. Maja Bolf, članica

Stožer zaštite i spašavanja Grada Delnica

Dana 15. rujna 2017. godine gradonačelnik Grada Delnica donosi Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Delnica.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite Grada Delnica obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica imenuju se:

 1. Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika Grada Delnica, načelnica Stožera
 2. Goran Zaborac, HGSS , zamjenik načelnika Stožera
 3. Branko Glad, načelnik PP Delnice, član
 4. Gordana Piskač, pročelnica JUO Grada Delnica, član
 5. Karmela Stipanović, Voditeljica ispostave doma zdravlja Delnice, član
 6. Dražen Rački, v.d. zapovjednika JVP Delnice, član
 7. Lenjinka Juričić – Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZIS Rijeka, član
 8. Pero Kozlica, liječnik hitne medicinske pomoći, član
 9. Johan Klarić, Komunalac Delnice d.o.o., član
 10. Đulio Jusufi, zaposlenik JUO-a Grada Delnica, zapovjednik postrojbe civilne zaštite, član
 11. Snježana Krizmanić, ravnateljica HDCK-Gradsko društvo Crvenog križa Delnice, član
 12. Silvana Cindrić, Centar za socijalnu skrb Rijeka, Ispostava Delnice, član

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

 

tel. 051/812-131, 051/812-055

e-mail: pisarnica@delnice.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati
OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content