Raspisuje se natječaj za financiranje Javnih
potreba na području Grada Delnica, a koje će se financirati iz Proračuna Grada
Delnica za 2020. godinu, a sve sukladno Odluci o načinu financiranja javnih
potreba Grada Delnica (SN GD 8/15).

Obavijest o raspisivanju
natječaja bit će javno objavljena u dnevnim novinama 12. siječnja 2020. godine, a cjelokupan tekst
natječaja na službenoj web stranici Grada Delnica te na oglasnoj ploči Grada Delnica.
Sva ostala potrebna dokumentacija biti će pripremljena i moći će se tijekom
radnog vremena podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica, kao i
preuzeti sa službene web stranice Grada.

Dokumentacija
za prijavu mora biti dostavljena, u zatvorenim kuvertama, u sobu 22 zgradi
Gradske uprave Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, Delnice, uz napomenu „Prijava na poziv za predlaganje programa
Javnih potreba u 2020. godini“
– NE OTVARATI, kao i obavezno nazivom pošiljatelja zaključno sa danom
13. veljače (četvrtak) 2020. godine, do
12,00 sati
.

Ukoliko se dokumentacija šalje poštom, tada ju je pošiljatelj dužan predati preporučeno pošti najkasnije do posljednjeg dana roka.

Skip to content