Sukladno odredbi članka 11. Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Grada Delnica u 2021. godini (Službene novine Grada Delnica 1/21) gradonačelnik Grada Delnica objavljuje sljedeći:

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Grada Delnica u 2021. godini

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Grada Delnica u 2021. godini kojom se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poticanja zapošljavanja te poticanje ženskog poduzetništva.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

Mjera 1.1.: Jačanje konkurentnosti poduzetnika

Mjera 1.2.: Poticanje obiteljskih i samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava

Mjera 1.3.: Program razvoja ženskog poduzetništva

Mjera 1.4.: Poticanje izgradnje i uređenja skijališta i sanjkališta

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama i pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1)

Skip to content