Na temelju članka 4. stavka 2. Zaključka o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme grada Delnica („Službene novine grada Delnica“ 00/20) i članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 – pročišćeni tekst: 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 3/18 – pročišćeni tekst: 9/18 i 3/20) Gradonačelnik Grada Delnica, dana 24. srpnja 2020. godine, raspisuje

Javni poziv
za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada Delnica

Sudjelovanje na Javnom pozivu je anonimno, na način da se radovi potpisuju zaporkom, a uz njih se prilaže zatvorena omotnica u kojoj se nalazi ime i prezime autora, adresa, broj telefona/mobitela, e-mail adresa i zaporka kojom je rad označen, i koja se otvara tek nakon donošenje odluke Povjerenstva o odabiru najboljeg rada.

Omotnice s radovima se dostavljaju na adresu: GRAD DELNICE, TRG 138. BRIGADE HV. 4, 51300 DELNICE, s napomenom „Natječaj za svečanu pjesmu Grada Delnica“.

Skip to content