JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa potpora
poduzetnicima na području Grada Delnica pogođenim pandemijom COVID-19 u godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa potpora poduzetnicima na području Grada Delnica pogođenim pandemijom COVID-19 u 2020. godini kojom se provode mjere s ciljem očuvanja radnih mjesta i konkurentnosti poduzetnika.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:
Mjera 1.1.: Oslobađanje od komunalne naknade i pripadajućeg zemljišta za poslovni prostor na području Grada Delnica
Mjera 1.2.: Oslobađanje od plaćanja zakupnine za poduzetnike koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima Grada Delnica
Mjera 1.3.: Oslobađanje od plaćanja zakupnine za javne površine na području Grada Delnica

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama i pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013. od 18. prosinca o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1)

Skip to content