Predmet zamjene: Raspisuje se Javni natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu
Grada Delnica za nekretninu u vlasništvu fizičke osobe i to:

  • nekretnina u vlasništvu Grada Delnica, označena kao k.č.br. 7932/2 K.O. Brod na Kupi, ukupne površine 131 m2,

za

  • Nekretninu u vlasništvu fizičke osobe označene kao k.č.bt. 1513/1 k.o. Brod na Kupi površine 178 m2, upisane u zk.ul. br 1017 k.o. Brod na Kupi.

Nekretnina u vlasništvu Grada potrebna je za formiranje okućnice u vlasništvu fizičke osobe, dok je nekretnina u vlasništvu fizičke osobe potrebna Gradu za formiranje puta do poljoprivrednih površina.

Procjena nekretnine nije rađena obzirom će se izvršiti zamjena nekretnina bez nadoknade u
razlici površina zamijenjenih čestica.

Skip to content