JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

  1. Predmet prodaje:

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica raspisuje se za:

  1. dio kč.br. 3023/1 k.o. Crni Lug, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 3023/47, površine 43 m2, k.o. Crni Lug, početna cijena 176,00 kn/m
  2. kč.br. 2986/3, površine 87 m2, k.o. Crni Lug, početna cijena 176,00 kn/m2
  3. dio kč.br. 2982/1 k.o. Crni Lug, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 2982/4, površine 14  m2 k.o. Crni Lug, početna cijena 176,00 kn/m2
  4. dio kč.br. 2982/1 k.o. Crni Lug, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 2982/5, površine 61  m2 k.o. Crni Lug, početna cijena 176,00 kn/m2
  5. dio kč.br. 2982/1 k.o. Crni Lug, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 2982/7, površine 78  m2 k.o. Crni Lug, početna cijena 176,00 kn/m2
  6.  dio kč.br. 13950/50 k.o. Delnice, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 13950/82, površine 7 m2, k.o. Delnice, početna cijena 172,00 kn/m2
  7. dio kč.br. 15979/2 k.o. Delnice, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 15979/5, površine 96 m2, k.o. Delnice, početna cijena 196,00 kn/m2.
  8. dio kč.br. 1395/56, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 1395/66, površine 788 m2, k.o. Delnice I, početna cijena 172,00 kn/m2
Skip to content