Na temelju članka 4. stavka 2. Zaključka o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme grada Delnica („Službene novine grada Delnica“ 08/20) i članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 – pročišćeni tekst: 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 3/18 – pročišćeni tekst: 9/18, 3/20 i 08/20) Gradonačelnik Grada Delnica po drugi puta ponavlja, tj. raspisuje, a ukupno treći puta,

Javni poziv
za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada Delnica

  1. Grad Delnice raspisuje drugi ponovljeni javni poziv za odabir svečane pjesme Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Poziv).
  2. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju svi zainteresirani.
  3. Svečana pjesma može biti djelo jednog ili više autora, uključujući u cjelini tekst-glazba ili zasebno, a ocjenjuje se kao jedinstveno djelo.
  4. Prijedlog za svečanu pjesmu dostavlja se u dva primjerka audio-USB stick, te  notnog zapisa s  tekstom potpisanim zaporkom.
  5. Tekst Svečane pjesme mora biti na hrvatskom jeziku.
  6. Tekst svečane pjesme obvezno mora obuhvatiti područje Broda na Kupi i Kupske doline, Crnog Luga i područja Risnjaka, te naravno Delnica,
  7. U tekstu pjesme poželjno je navesti temeljne prirodne ljepote područja Grada Delnica, kao što su šume, vode, leptiri, runolist, vuk, ris, medvjed, rijeka Kupa, planine Risnjak, Drgomalj, Petehovac, te temeljne djelatnosti koje su stoljećima osigurale egzistenciju ovdašnjih ljudi, šumarstvo i drvna industrija.
Skip to content