Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 5.000,00 kuna. Financijske potpore za pojedini projekt odobravaju se do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna. Okvirni broj projekata je 2.

Prijavitelj će Gradu Delnicama biti dužan donirati maksimalno 10% naklade tiskanog djela, što će biti definirano Ugovorom.

Rok za podnošenje prijedloga je do raspodjele predviđenih sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

 

Skip to content