2. J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa potpora
poduzetnicima kojima je znatno pao prihod na području Grada Delnica pogođenim pandemijom COVID-19 u 2020. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa potpora poduzetnicima kojima je znatno pao prihod na području Grada Delnica pogođenim pandemijom COVID-19 u 2020. godini kojom se provode mjere s ciljem očuvanja radnih mjesta i konkurentnosti poduzetnika.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:
Mjera 1.1.: Smanjenje plaćanja komunalne naknade za 50%
Mjera 1.2.: Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u cijelosti

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama i pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013. od 18. prosinca o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore
(Službeni list Europske unije L 352/1).

Skip to content