Gospodarstvo

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Mehanizam za oporavak i otpornost je ključna sastavnica instrumenta Next Generation EU, plana za jači EU nakon pandemije bolesti COVID-19. Mehanizam za oporavak i otpornost je namijenjen ublažavanju gospodarskih i društvenih posljedica pandemije te će pomoći u povećanju otpornosti europskih gospodarstava i njihove pripremljenosti za zelenu i digitalnu tranziciju. Vlada RH usvojila je Nacionalni plan oporavka i otpornost 2021. – 2026. koji je odobrila Europska komisija. Republika Hrvatska je za svoj Plan u okviru Mehanizma osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova.

Nacionalni plan za oporavak i otpornost obuhvaća pet komponenti:

Gospodarstvo
Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
Obrazovanje, znanost i istraživanje
Tržište rada i socijalna zaštita
Zdravstvo

I jednu inicijativu:
Obnova zgrada.

U nastavku se nalaze linkovi na web stranicu Vlade Republike Hrvatske gdje s mogu pronaći otvoreni natječaji i pozivi koji se sufinanciraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/ministarstvo-gospodarstva-i-odrzivog-razvoja/163

Ministarstvo poljoprivrede
https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/ministarstvo-poljoprivrede/171

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/ministarstvo-znanosti-i-obrazovanja/173

Ministarstvo pravosuđa i uprave
https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/ministarstvo-pravosudja-i-uprave/164

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/ministarstvo-prostornog-uredjenja-graditeljstva-i-drzavne-imovine/166

2.4.2019. JAVNI POZIV – ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA KROZ SUFINANCIRANJE MJERA RURALNOG RAZVOJA U POLJOPRIVREDI PGŽ U 2019.

25.3.2019. – Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“

Primorsko goranska – županija objavila je 22. ožujka 2019. godine Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini sa pripadajućim Uputama za prijavitelje.

Sredstva su namijenjena mikro i malim subjektima malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva poduzetnicima i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te koji spadaju u prihvatljive prijavitelje navedene u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje.

Odobravaju se bespovratna sredstva:

  • do 30.000,00 kuna za sufinanciranje troškova Nabave opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva MJERA 1.2.1.
  • do 20.000,00 kuna za sufinanciranje troškova za Pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja MJERA 3.1.2.

Raspoloživa bespovratna sredstva za poduzetnike su u iznosu od 1.510.000,00 kuna.

Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr, poveznica: Natječaji / Ostali natječaji: https://www.pgz.hr/Natjecaji

29.1.2019. – Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za  poziv vrijedan 150 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 17. siječnja 2019. godine
informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Inovacije novoosnovanih
MSP-ova – II faza“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Poziv vrijedan 150 milijuna kuna je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim
poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s
potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno
poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost
novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je
novost na tržištu.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje
projektnih prijedloga putem sustava eFondovi od 15. veljače 2019. od 11:00 sati do 29.
lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od
150.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kuna, a najviši
1.400.000,00 kuna.
Sadržaj radionice dostupan je na sljedećim linkovima:


Registar poduzetnika na području Grada Delnica (.pdf)


Vodič za investitore – HR (.pdf)

Guide for Investors – ENG (.pdf)


OBAVIJEST STOČARIMA KOJI SU DOBILI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA BEZ JAVNOG POZIVA

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

 tel. 051/812-131, 051/812-055, fax. 051/812-037

e-mail: [email protected]

Skip to content