Poštovani,

pozivam Vas da sudjelujete u istraživanju kojem se ispituju stavovi građana Grada Delnice o osobama s invaliditetom. Upitnik je u potpunosti anoniman i dobrovoljan te u svakome trenutku možete odustati od ispunjavanja istoga. Predviđeno vrijeme za rješavanje ovoga upitnika je 10 minuta. Prikupljeni podaci koristiti će se pri izradi završnog rada studentice Antonelle Majnarić Gašparac.

Unaprijed Vam se zahvaljujem na ispunjavanju upitnika i sudjelovanju u istraživanju.

Antonella Majnarić Gašparac,
studentica treće godine redovnog prijediplomskog stručnog studija Sestrinstvo.

Skip to content