Obavještavamo Vas da su od 1. ožujka do 2. svibnja ove godine, organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj dostupna dva poziva za financijske podrške zahvaljujući financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške u okviru Fonda za aktivno građanstvo, a odnose se na male projekte i organizacijsku podršku organizacijama civilnoga društva u Hrvatskoj.

1. MALI PROJEKTI 2022.

Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

 • Iznos financijske podrške: 5.000 – 15.000 eura
 • Raspoloživi iznos podrški: 315.000 eura
 • Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 • Trajanje provedbe projekta: 6-12 mjeseci
 • Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 02. svibnja 2022. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv. U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

Više informacija dostupno je na poveznici.

2. ORGANIZACIJSKA PODRŠKA

Poziv je usmjeren OCD-ima čije temeljne djelatnosti i strateški ciljevi doprinose postizanju jednog ili više učinaka Fonda. Svrha Poziva je strateški podržati hrvatske OCD koje djeluju u najmanje jednom od dva programska područja podrške Fonda:

 • demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

U okviru ovog Poziva partnerstvo nije dozvoljeno, a Korisnik financijska sredstva organizacijske podrške prima u paušalnom iznosu.

 • Iznos financijske podrške: 60.000 eura.
 • Raspoloživi iznos podrški: 420.000 eura
 • Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 • Trajanje provedbe projekta: 20 mjeseci od 1. srpnja 2022. do 29. veljače 2024. godine
 • Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 2. svibnja 2022. godine u 12 sati.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Skip to content