Delnice,20. travnja 2015.

ZELENA ČISTKA AKCIJA USPJEŠNA UNATOČ LOŠEM VREMENU

Šumari »pomeli« divlje deponije

Središnja akcija provedena je u crnoluškom šumskom predjelu Rohač, a uz nju provedene su još četiri koordinirane akcije sanacije – na gerovskom predjelu Petrokov laz, na klanjskom predjelu Dlatvo, na području Sungerskog Luga te Goranske dobre 


DELNICE » Ni zaista loše vrijeme nije zaustavilo provedbu akcije »Zelena čistka« na području Gorskog kotara, a središnja akcija provedena je u Crnom Lugu, i to na sanaciji divljeg odlagališta otpada u šumskom predjelu »Rohač«. Unatoč vremenskim prilikama koje nikako nisu išle na ruku aktivistima, sakupilo se tridesetak djelatnika Hrvatskih šuma i članova Hrvatskog šumarskog društva, koji su svojski prionuli poslu i gotovo potpuno sanirali to divlje odlagalište otpada. Goran Bukovac, predsjednik HŠD-a Delnice i Željko Kauzlarić, rukovoditelj odjela za Ekologiju u UŠP-u Delnice iznimno su zadovoljni činjenicom da se unatoč kiši koja se pomalo pretvarala u snijeg na akciji sakupio znatan broj ljudi ornih za rad: »još je značajnije to da su sami sudionici pokazali inicijativu da se akcija nastavi drugom prilikom, budući da zbog loših vremenskih prilika deponij nije saniran u cijelosti. S druge strane vrlo smo tužni što smo bili primorani sanirati odlagalište koje je već sanirano prije tri godine, a što pokazuje nevjerojatnu neodgovornost i nemar naših sugrađana, koji su nakon prethodne sanacije neodgovornim bacanjem smeća ponovo stvorili ružno divlje odlagalište otpada, pravo smetlište«, rekli su Bukovac i Kauzlarić, naglasivši kako akcije poput »Zelene čistke« svoj značaj imaju i u podizanju svijesti o adekvatnom zbrinjavanju otpada. 
    

I prikupljanje i selekcija

Uz čišćenje »Rohača« jučer su šumari organizirali još četiri koordinirane akcije sanacije divljih odlagališta otpada. Tako se u Šumariji Gerovo čistio šumski predio Petrokov laz, na područje Općine Klana šumski predio Dlatvo, na područje općine Mrkopalj šumski predio Sungerski Lug te na području Grada Vrbovsko šumski predio Goranska dobra. U tim je zajedničkim akcijama sudjelovalo više od 50 aktivista koji su prikupili značajnu količinu otpada, a vrijedi napomenuti da su sudionici akcije uz prikupljanje radili i na primarnoj selekciji otpada te time dodatno doprinijeli adekvatnom zbrinjavanju. Naravno, sam proces prikupljanja i odvoza realiziran je i uz pomoć prijevoznih sredstava koje su osigurale Hrvatske šume, tj. Uprava šuma podružnica Delnice, što je samo još jedan doprinos primorsko-goranskih šumara ovoj akciji kojoj su se »Hrvatske šume« s velikim entuzijazmom priključile još u samom njezinom početku prije četiri godine, i otad je redovito podupiru. 
    
Senzibiliziranje javnosti

»Smatramo da je veoma važno kod građana osvijestiti stav o važnosti očuvanja šumskih ekosustava te o tome da neodgovorno odlaganje otpada u šumi u velikoj mjeri ugrožava biljni i životinjski svijet. Divlja odlagališta su nešto s čime se šumari konstantno susreću i protiv čega se neprestano bore, nažalost s malim uspjehom te nas veseli činjenica da su se i druge organizacije uključile u senzibiliziranje javnosti o štetnosti odlaganja otpada u okoliš. Upravo stoga jako smo zahvalni Udruzi Žmergo što radi na osvješćivanju javnosti i pomaže nam u suzbijanju tog problema, a konkretnu pomoć u provođenju akcije pružamo kako kroz rad naših djelatnika i strojeva, tako i na taj način da doniramo udruzi Žmergo rukavice i vreće za otpad. Hrvatske šume uključene su u ovu akciju i na taj način da kartiraju lokacije divljih odlagališta otpada, a od početka sudjelovanja u akciji samo naši djelatnici prikupili su na dan čišćenja više od 2.000 tona otpada, pri čemu valja napomenuti da šumari čiste šume i tijekom cijele godine«, rekao je Bukovac

(M.K.)

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice