2017.


29.6.2017. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
ZA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju (.docx)

Obrazac sudjelovanja (.docx)

Dokument (.pdf)

Izmjene proračuna - Opći dio (.pdf)

Izmjene proračuna - Posebni dio (.pdf)


INFORMACIJE O PROVEDENOJ DOZNACI STABALA PO NAREDBI O
SPRJEČAVANJU ŠIRENJA I SUZBIJANJA ŠTETNOG ORGANIZMA
Ips typhographus (L.) - osmerozubi smrekov potkornjak

Tablica (.pdf)

13.6.2017. - Tablica Petehovac (.pdf)

27.4.2017. - Tablica Delnice (.pdf)

27.4.2017. - Tablica Crni Lug (.pdf)


16.5.2017. - Grad Delnice provodi postupak javne nabave za
Rekonstrukciju Goranske ulice i Ulice Vidikovac u Delnicama

Sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi u svrhu pripreme i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s predmetom nabave, naručitelj Grad Delnice, dostavlja cjelokupnu Dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje ostaje otvoreno do zaključno 21. svibnja 2017. godine.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz nacrt Dokumentacije o nabavi dostavite na e-mail davorka@delnice.hr.

Dokumentacija o nabavi (.pdf)

ESPD obrazac (.docx)

Troškovnik (.xls)

Izvješće (.pdf)


JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2

Dopis (.pdf)


28.4.2017. - Javni poziv poduzetnicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije

Javni poziv, Upute za prijavitelje sa popisom dokumentacije koja se predaje je na službenim Internet stranicama Primorsko-goranske županije www.pgz.hr - Natječaji/Ostali natječaji.


6.4.2017. - JAVNI POZIV - Grad Delnice obavljati će izmjeru, obilježavanje i ucrtavanje nerazvrstane ceste Hrvatsko u k.o. Razloge

Poziv (.pdf)


30.3.2017. - Obavijest svim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine

Pravne osobe (.rar)

Fizičke osobe (.rar)


24.3.2017. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA
ODLUKU
O IZRADI III IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA DELNICE,
PODRUČJA POSLOVNE ZONE K-1-1 I K-2-2

Nacrt (.pdf)

Komunalac - zamolba (.pdf)


20.3.2017. - ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKI PLAN GRADA DELNICA
za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za 2017. - 2020. godinu

Nacrt (.pdf)


17.3.2017. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA
Izgradnju prometnice OU1 u proizvodnoj zoni I1-8 Kendar

Izvješće sa savjetovanja (.pdf)


Nacrt dokumentacije (.pdf)

Pregledna situacija (.pdf)

Tehnički opis (.pdf)

Troškovnik (.pdf)

Savjetovanje ostaje otvoreno do zaključno 22. ožujka 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz nacrt Dokumentacije o nabavi dostavite na e-mail: davorka@delnice.hr ili zrinka@delnice.hr.


10.3.2017. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)

Odluka (.pdf)

Dokument (.pdf)

Obrazac (.docx)


31.1.2017. - IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2016. g.

Daniel Kezele (.rar)

Boris Lozer (.rar)

Željko Pjevac (.rar)

Nada Glad (.rar)

Goran Pernjak (.rar)


2016.


27.12.2016. - Javni poziv za utvrđivanje granica nerazvrstanih cesta

Poziv (.pdf)


19.12.2016. - Osposobljavanje za poslove sakupljača/ice, proizvođača/ice i prerađivača/ice ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

Link

Natječaj (.pdf)


15.12.2016. - Proračun u malom

Proračun (.pdf)


23.11.2016. - Obavijest i informiranje javnosti o početku provedbe mjera za sprječavanje i suzbijanje štetnog organizma - osmerozubi smrekov pisar

OBAVIJEST O NAREDBI MINISTRA POLJOPRIVREDE O PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE ŠUMA ZA SPREČAVANJE
ŠIRENJA I SUZBIJANJE POTKORNJAKA (.pdf)


U Narodnim novinama br. 103/16 od 11.11.2016. godine objavljena je

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar

http://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2016_11_103_2195.html


Program stručnog osposobljavanja

Dopis (.pdf)

Obavijest o odabiru osoba (.pdf)


Za zainteresiranu javnost:
ODLUKA O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA

Dopis (.pdf)Emisija: Vita jela, zelen bor. 8.6.2016.


Poštovane i drage sugrađanke i sugrađani,

u emisiji Labirint, koja je prikazana 01. svibnja 2016. godine na 1. programu HTV-a, još jednom sam pokušao skrenuti pozornost na teške i ograničavajuće uvjete života i rada u Gorskom kotaru. Neki će reći da je to još jedan od pucnjeva u prazno, možda, no koja je alternativa? Imamo li pravo odustati, i s kojim opravdanjem? Šutjeti, trpjeti, nadati se čudu, istina, i ona se katkada događaju, no u našem primjeru ono se sigurno neće dogoditi!

Pročitaj cijeli dopis (.pdf)


Svi obveznici poreza na kuće za odmor (vlasnici kuća za odmor) i poreza na tvrtku na području Grada Delnice dužni su dostaviti svoje podatke Gradu Delnice.

Obrazac 1 (.docx) Obrazac 2 (.docx)

Dostaviti na: Grad Delnice
Trg 138.brigade HV 4, 51300 Delnice
ili na: porezi@infoprojekt.hr


IZJAVA

vijećnika nezavisne liste "VOLIM DELNICE" o ne primanju nikakve novčane/materijalne donacije u svrhu političke aktivnosti (.pdf)


ODLUKA
o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Delnica (.pdf)

Obrazloženje prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (.pdf)

Objava savjetovanja (.pdf)

Obrazac za savjetovanje (.docx)


OTVORENA PITANJA RJEŠAVANJA PROBLEMA POVRATA IMOVINE ILI NAKNADE ZA IMOVINU BIVŠIH ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA

Prof. Koprić I. - Zemljišne zajednice - otvorena pitanja - HKJU (.pdf)

Prof. Koprić I. - Zemljišne zajednice I. (.ppt)

Prof. Koprić I. - Zemljišne zajednice II. (.pptx)


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA NAREDNI PERIOD

Željko Pjevac

Boris Lozer

Daniel Kezele

Goran Pernjak

Nada Glad


Idejni projekt: Zelena tržnica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Zadnja verzija Povjerenstva o Zakonu o Gorskom kotaru


Cjenik za obavljanje usluga ukopa na području Grada Delnica - Risnjak d.o.o.


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2015. g.


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
(G-FIN-IZVJ) NL IVICE KNEŽEVIĆA
za razdoblje od 01.01.2014 do 31.12.2014.

NADA GLAD
DANIJEL KEZELE
BORIS LOZER
GORAN PERNJAK
ŽELJKO PJEVAC


ODLUKA o socijalnoj skrbi

TEKST ODLUKE

OBRAZAC ZA PRIJAVU

OBRZAC ZA PRIJAVU OSNOVNOŠKOLCI

OBRAZAC ZA PRIJAVU SREDNJOŠKOLCI

OBRAZAC ZA PRIJAVU VRTIĆ


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2014. g.

Dokumenti

 


IZJAVE VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU TE PLAN RADA ZA NAREDNI PERIOD

Dokumenti


IZJAVE NEZAVISNIH VIJEĆNIKA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POLITIČKE AKTIVNOSTI DO 31.12.2013.

 


KATALOG INFORMACIJA


Katalog informacija Grada Delnica sadrži pregled informacija koje s obzirom na svoj djelokrug rada i ovlasti, Grad Delnice posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire. Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Grad Delnice, glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni na web stranici moguće je pristupiti izravno, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

više...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice