• Gradonačelnik
 

Ivica Knežević dipl. iur

kontakt: gradonacelnik.delnice@gmail.com

Životopis (.pdf)

 

• Zamjenica gradonačelnika

Katarina Mihelčić dipl. ing. agr.

kontakt: dogradonacelnica@delnice.hr

 

Gradonačelnikov kolegij

Kolegij djeluje kao neformalno i savjetodavno tijelo koje pomaže gradonačelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti, ali bez mogućnosti odlučivanja.
Kolegij između ostaloga:
-raspravlja, predlaže i priprema nacrte općih, a po potrebi i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće,
-raspravlja, predlaže i priprema nacrte općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada gradonačelnika kao izvršnog tijela,
-raspravlja i predlaže način djelovanja i rada pravnih osoba kojih je Grad Delnice osnivač i/ili suosnivač odnosno vlasnik i/ili suvlasnik, kao i Jedinstvenog upravnog odjela, svakome u izvršenju poslova iz njihove nadležnosti,
-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada Delnica.
Kolegiji ne može biti donositelj formalnih akata (općih i pojedinačnih), već je prvenstvena svrha Kolegija raspraviti i utvrditi pravni temelj, temeljna pitanja, ocjenu stanja i ocjenu potrebnih sredstava za provođenje akata koji se usvajaju od strane gradonačelnika ili akata koji se dostavljaju gradskom vijeću na usvajanje.

 1. IVICA KNEŽEVIĆ, gradonačelnik
 2. KATARINA MIHELČIĆ, zamjenica gradonačelnika
 3. GORDANA PISKAČ, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
 4. DAVORKA GRGURIĆ, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje i promet
 5. TOMISLAV MRLE, voditelj Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave
 6. ĐULIO JUSUFI, voditelj Odsjeka za proračun i financije
 7. PETAR HRG, direktor Turističkog ureda TZ Delnice
 8. ZVEZDANA JERKOVIĆ, ravnateljica Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice
 9. INDIRA RAČKI JOSKIĆ, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice
 10. NIKOLA MUVRIN, direktor KTD „Risnjak-Delnice“ d.o.o.
 11. ALEN UDOVIČ, direktor Goranskog sportskog centra Delnice
 12. DRAGAN ABRAMOVIĆ, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Delnice 

 

• Gradsko vijeće

1.

Nada Glad

Predsjednica

Kandidacija lista grupe birača

2.

Boris Lozer

Član

Kandidacija lista grupe birača

3.

Željko Pjevac

Član

Kandidacija lista grupe birača

4.

Goran Pernjak

Član

Kandidacija lista grupe birača

5.

Daniel Kezele

Član

Kandidacija lista grupe birača

6.

Mladen Mauhar

Član

HDZ, HSS, HSP AS

7.

Lidija Žagar

Članica

Nezavisni član vijeća

8.

Davorin Klobučar

Član

Nezavisni član vijeća

9.

Marijan Pleše

Član

PGS

10.

Tanja Jakovac

Potpredsjednica

PGS

11.

Josip Gašparac

Član

PGS

12.

Alen Janjušević

Član

SDP, HNS, HSU

13.

Jelena Pavić Mamula

Potpredsjednica

SDP, HNS, HSU

14.

Ivan Topić

Član

HČSP, HSP, ABH, SP, VH

15.

Dražen Magdić

Član

Nezavisni član vijeća

 

Savjet mladih Grada Delnica
1. Jelena Holenko, predsjednica
2. Jana Štimac, zamjenica predsjednice
3. Rea Raušel, članica
4. Denis Rački, član
5. Dario Zatović, član

Savjet mladih:
1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,
4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
5. daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
11. predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

 

 
BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • GRADSKA UPRAVA
       - Gradonačelnik
       - Kabinet Gradonačelnika
       - Gradsko vijeće
       - Odbori i komisije
       - Jedinst. upravni odijel
       - Mjesni odbori G. Delnica
       - Ostala tijela i službe


   • UPRAVNO -TERITORIJALNI       USTROJ

   • NADMORSKA VISINA

   • JAVNE SLUŽBE

   
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice