2017.


19.7.2017. - Objava Javnog poziva za sufinanciranje projekata
iz područja izdavaštva u 2017. godini

Javni poziv (.pdf)

Obrazac 1 (.docx)

Obrazac 2 (.docx)


16.7.2017. - Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Delnica

Poziv (.pdf)

Obrazac (.docx)


6.7.2017. - Natječaj izrada idejnog projekta za uređenje
sportsko-rekrativne zone "Japlenški vrh"

Natječaj (.pdf)


6.7.2017. - NATJEČAJ za
NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU/ BALKON /PROZOR
na području Grada Delnica

Natječaj (.pdf)


14.6.2017. - Javni poziv, uvid u izrađeni geodetski elaborat evidentiranja nerazvrstanih cesta i to:

Lučička cesta (s oznakom u registru cesta GL01) i Radnička cesta (s oznakom u registru cesta GL03) u naselju Lučice koja prolazi katastarskim česticama broj 10568/9, 10568/10, 10568/11, 10568/19, 10569/4,
10602/13, 10602/14, 10602/15, 10668/2, 10668/7, 10668/8, 10668/9, 10668/10, 10668/13, 10668/14, 10669, 10677/3, 10677/4, 10679/1, 10685/3, 10685/6, 10688/1, 10693, 10696, 10706, 10708/1, 10708/6, 10708/7, 10708/8, 10708/9, 10708/15, 10709/13, 10709/15, 10709/16, 10709/49, 11200/2 u k.o. Delnice

Poziv (.pdf)


16.5.2017. - Rekonstrukcija dijela ceste prema naselju Podgora

Upute ponuditeljima (.pdf)

Troškovnik (.xlsx)


15.5.2017. - Poziv za dostavu ponude za geodetske usluge
na području Grada Delnica

Dokumentacija (.pdf)

Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje (.pdf)


15.5.2017. - Izrada glavnog projekta izgradnje tržnice u Delnicama

Dokumentacija (.pdf)

Idejno rješenje (.rar, 72MB)

Pojašnjenje dokumentacije (.pdf)


27.4.2017. - Natječaj za uređenje pristupnih stepenica Park šume Japlenški vrh

Dokumentacija (.docx)

Troškovnik (.docx)


4.4.2017. - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE U LUČICAMA , LUČIČKA CESTA I KENDAR"

Upute (.pdf)

Troškovnik (.pdf)


27.3.2017. - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)

Pravilnik (.pdf)

Savjetovanje (.pdf)

Obrazac (.docx)


19.3.2017. - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj (.pdf)

Izjava (.pdf)

Prijavni obrazac (.pdf)


6.2.2017. - Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica u 2017. godini

Dopis (.pdf)

Obrazac (.docx)


27.1.2017. Natječaj - Nabava peleta za potrebe grijanja
zgrade gradske uprave Grada Delnica

Natječaj (.pdf)


18.1.2017. Natječaj - Izrada glavnog projekta uređenja objekta MO Crni Lug za potrebe informacijsko prodajnog centra

Natječaj (.pdf)


15.1.2017. - Raspisan poziv za predlaganje programa Javnih potreba Grada Delnica za 2017. godinu

  1. Javni poziv za predlaganje programa Javnih potreba Grada Delnica za 2017. godinu - tekst i uvjeti natječaja (.pdf)
  2. Odluka o načinu provođenja Natječaja (.pdf)
  3. Pristupnica za program Javnih potreba Grada Delnica za 2017. godinu (.doc)
  4. Podaci o članovima udruga (.doc)
  5. Prijava za korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Delnica za 2017. godinu (.doc)

2016.

20.12.2016. - Izrada projekta uređenja stare škole Turke

Dokumentacija za nadmetanje (.pdf)

Poziv za dostavu ponuda (.pdf)


20.12.2016. - Javni poziv za nerazvrstane ceste: Biljevina - Razloge

Poziv (.pdf)


16.12.2016. - NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u šk. g. 2016./2017.


14.12.2016. - Javni poziv za nerazvrstane ceste

Poziv (.pdf)


23.11.2016. - JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA

Poziv (.pdf)


9.10.2016. - JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni I1-8 Kendar (.pdf)


Natječaj za radove na rekonstrukciji
- Trg 138. br. HV, Prolaz HŠ i Ulica A. Starčevića

ODLUKA o pokretanju postupka bagatelne nabave za radove na rekonstrukciji Ulice Trg 138. brigade HV, Prolaz hrvatskih šuma i dijela A.Starčevića u Delnicama (.pdf)

Troškovnik (.xls)

Upute ponuditeljima (.pdf)


NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u Brodu na Kupi

Natječaj (.pdf)

Obrasci uz natječaj (.docx)


Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti - Održavanje nerazvrstanih cesta i oborinske odvodnje na teritoriju Grada Delnica

Natječaj

Natječajna dokumentacija

Troškovnik

Troškovnik (.xls)


ODLUKA

o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2


ODLUKA


o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja klizalište u Delnicama


JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa
zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena lokalna cesta LC 58116
(D3 – želj.kolodvor Delnice – D3), u k.o. Delnice, o započinjanju postupka evidentiranja u katastarski
operat i zemljišne knjige.

Poziv (.pdf)


II. javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini

Poziv (.pdf)


Plan razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Delnica

Bagatelna e županija (.docx)

Prilog 1. - Ponudbeni list e županija (.docx)

Prilog 2. - Projektni zadatak e županija (.docx)


Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016."

Poziv (.pdf)


Poziv za dostavu ponuda za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene objekta Supilova 107, Delnice, za smještaj Etnografskog muzeja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

POTKROVLJE

PRIZEMLJE

PRVI KAT

PRESJEK

TEKST


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA Izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene objekta Radićeva 3, Delnice za smještaj Narodne knjižnice i čitaonice Delnice

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

PROGRAMSKA PODLOGA ZA OBLIKOVANJE PROSTORA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE U SADAŠNJEM DOMU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

TLOCRT PODRUMA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA I POTKROVLJA

TLOCRT POTKROVLJA TORANJ

TLOCRT KROVNIH PLOHA

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B

PRESJEK C-C

PROČELJE SJEVEROZAPAD

PROČELJE JUGOZAPAD

PROČELJE JUGOISTOK

PROČELJE SJEVEROISTOK

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice