Mandatna komisija

 • Jelena Pavić Mamula, za predsjednicu
 • Goran Pernjak, za člana,
 • Davorin Klobučar, za člana.

Komisija za izbor i imenovanje

 • Tanja Jakovac, za predsjednicu
 • Boris Lozer, za člana,
 • Dražen Magdić, za člana.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 • Alen Janjušević (SDP), za predsjednika
 • Miljenko Pleše (NL), za člana,
 • Natalija Marević Grgurić (HDZ), za članicu,
 • Petra Mrle (HDZ), za članicu,
 • Davor Košmrlj (SDP), za člana.

Odbor za gospodarstvo, obrtništvo i poduzetništvo

 • Tomislav Laginja (NL), za predsjednika,
 • Gordana Savić (SDP), za potpredsjednicu,
 • Goran Pernjak (NL), za člana,
 • Dario Zetović (HDZ), za člana,
 • Hrvoje Gašparac (PGS), za člana.

Odbor za poljoprivredu, stočarstvo, ruralni razvoj i turizam

 • Boris Lozer (NL), za predsjednika,
 • Nataša Kozlica (HNS), za potpredsjednicu,
 • Damir Rački (NL), za člana,
 • Mladen Mauhar (HDZ), za člana,
 • Nikola Muvrin (PGS), za člana.

Odbor za proračun i financije

 • Lidija Žagar (HDZ), za predsjednicu,
 • Goranka Radunović (NL), za potpredsjednicu,
 • Marko Pleše (SDP), za člana,
 • Jadranka Kruljac (PGS), za članicu,
 • Tomislav Kezele (HSP), za člana.

Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja

 • Jelena Pavić Mamula (SDP), za predsjednicu,
 • Ljubica Vujnović (PGS), za potpredsjednicu,
 • Nensi Tomac (NL), za članicu,
 • Mirna Janeš (PGS), za članicu,
 • Bruno Pleše (NL), za člana.

Odbor za suradnju, mjesnu samoupravu i građansku sigurnost

 • Katarina Mihelčić (NL), za predsjednicu,
 • Goranka Radunović (NL), za potpredsjednicu,
 • Valentin Ivančić (HSS), za člana,
 • Goran Rački (HNS), za člana,
 • Goran Pleše (HL), za člana.

Odbor za mlade, odgoj i obrazovanje

 • Arijana Šercer (HDZ), za predsjednicu,
 • Tomislav Kvaternik (HČSP), za potpredsjednika,
 • Erik Marković (HDZ), za člana,
 • Daniel Kezele (NL), za člana,
 • Igor Pleše (SDP), za člana.

Odbor za sport, kulturu i tehničku kulturu

 • Davorin Klobučar (HDZ), za predsjednika,
 • Zlatko Butigan (HL), za potpredsjednika,
 • Denis Kauzlarić (SDP), za člana,
 • Željko Pjevac (NL), za člana,
 • Davor Grgurić (PGS), za člana.

Odbor za komunalne poslove, prometno i prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 • Karlo Kruljac (HČSP), za predsjednika,
 • Gordan Tomac (HDZ), za potpredsjednika,
 • Johan Klarić (SDP), za člana,
 • Zorko Majnarić (NL), za člana,
 • Tomo Vučić (HSS), za člana.

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana

 • Nenad Pleše (HL), za predsjednika,
 • Jelica Polić (NL), za potpredsjednicu,
 • Nina Štimac (SDP), za članicu,
 • Albina Malnar (HDZ), za članicu,
 • Mira Šimunović (PGS), za članicu.

Komisija za javna priznanja

 • Lidija Žagar (HDZ), za predsjednicu
 • Nada Glad (NL), za zamjenicu predsjednice,
 • Mirjana Špoljar (HL), za članicu,
 • Mihaela Majnarić Štimac (PGS), za članicu,
 • Alen Briški (SDP), za člana.

Povjerenstvo za poslove određivanje imena ulica i trgova

 • Josip Gašparac (PGS), za predsjednika
 • Silvija Mulc (SDP), za potpredsjednika,
 • Stanko Raukar (MO Brod na Kupi), za člana,
 • Tea Turk (MO Crni Lug), za članicu,
 • Vlasta Kovačević (MO Lučice), za članicu,
 • Mladen Mihelčić (MO Delnice), za člana,
 • Adolf Gašparac (MO Turke), za člana,
 • Nada Glad (NL), za članicu,
 • Dina Ožanić (PGS), za članicu,
 • Marko Drašković (HČSP), za člana,
 • Berto Lakotić (HL), za člana.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

 • Tanja Jakovac (PGS), za predsjednicu,
 • Petra Mrle (HDZ), za potpredsjednicu,
 • Mateja Bukovac (SDP), za članicu,
 • Nikolina Muhvić (NL), za članicu,
 • Dušanka Butigan (HL), za članicu.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 • Dragan Abramović, za predsjednika,
 • Goran Bukovac (HDZ), za potpredsjednika,
 • Tea Turk (NL), za članicu,
 • Bruno Juranić (HL), za člana,
 • Andrea Valentić (PGS), za članicu.

______________________________
STIPENDIJE
Komisija za dodjelu stipendija nadarenim učenicima i studentima

 • Mladen Bolf, predsjednik,
 • Snježana Krizmanić, zamjenica predsjednika,
 • Franjo Jakovac, član,
 • Arijana Šercer, članica te
 • Branka Mihajlović, članica.

Komisija za dodjelu socijalnih stipendija

 • Nensi Tomac, predsjednica,
 • Ivan Topić, zamjenik predsjednice,
 • Silvana Cindrić, članica,
 • Dijana Mihelčić Muhvić, članica, te
 • Boris Lozer, član.

Komisija za dodjelu stipendija redovnim učenicima i studentima sportašima

 • Goran Pernjak, predsjednik,
 • Dražen Tomić, zamjenik predsjednika,
 • Jelena Holenko, članica,
 • Igor Gašparac, član te
 • Matteo Komadina, član.

______________________________
JAVNE POTREBE
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za financiranje Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2014. godini
Zadaci Povjerenstva su:

 • utvrditi prioritete, uvjete, kriterije i programska područja natječaja ili javnog poziva za financiranje projekata udruga,
 • odobriti natječajnu dokumentaciju,
 • utvrditi prijedlog sastava Procjenjivačkog  povjerenstva odnosno stručnih radnih skupina za procjenu projekata i programa,
 • utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga,
 • organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja,
 • Ivica Knežević, predsjednik Povjerenstva
 • Davor Košmrlj, član
 • Maja Kezele, članica
 • Lidija Žagar, članica i
 • Franjo Jakovac, član.

 

Komisija za otvaranje prijava zaprimljenih na Natječaj za financiranje Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2014. Godini
Zadaci Komisije su:

 • Otvoriti svaku prijavu programa/projekta prijavljenu na Natječaj
 • Pregledati cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prijavljenog programa/projekta
 • Utvrditi udovoljava li svaka prijava propisanim uvjetima Natječaja za financiranje Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2014. godini
 • Popuniti i potpisati zapisnik o ispunjavanju propisanih uvjeta Natječaja za svaku prijavu programa/projekta
 • Pripremiti izvješće o svim pristiglim prijavama
 • Martina Petranović, predsjednica Komisije
 •  Klaudija Kumpar, članica
 •  Tibor Briški, član
 •  Zrinka Ružić, članica i
 •  Goranka Kajfeš, članica.

 

Procjenjivačko povjerenstvo za procjenu projekata i programa udruga prijavljenih na Natječaj za financiranje Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2014. godini
Zadaća je svakog člana Procjenjivačkog povjerenstva da:

 • Razmotri i u propisanom obrascu ocijeni projekte i programe udruga prijavljene u okviru programskog područja Natječaja, te uz prijedlog financijskih sredstava svaki projekt i program ocijeni i opisnom ocjenom.
 • S ostalim članovima Procjenjivačkog povjerenstva raspravi o svakom razmatranom programu i projektu koji je predmet rada.
 • Pripremi izvješće o svim procjenjivanim prijavama.

Zadaća Procjenjivačkog povjerenstva je da:

 • Preporuči Povjerenstvu za provedbu natječaja odnosno Gradonačelniku kojim projektima i programima odobriti sufinanciranje i u kojem iznosu,
 • Izradi skupno izvješće o radu Procjenjivačkog povjerenstva.

1. Katarina Mihelčić, predsjednica Povjerenstva
2. Daniel Kezele, član
3. Klara Bukovac, članica
4. Davor Grgurić, član
5. Arijana Šercer, članica

 
BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU   

   • GRADSKA UPRAVA
       - Gradonačelnik
       - Kabinet Gradonačelnika
       - Gradsko vijeće
       - Odbori i komisije
       - Jedinst. upravni odijel
       - Mjesni odbori G. Delnica
       - Ostala tijela i službe


   • UPRAVNO -TERITORIJALNI       USTROJ

   • NADMORSKA VISINA

   • JAVNE SLUŽBE

   
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice