GRAD DELNICE

 

Članak 1.

  1. Donosi se Prostorni plan uređenja Grada Delnice (u daljnjem tekstu Plan). To je planski dokument koji je u skladu s ciljevima, zadacima i postavkama Plana višeg reda i utvrđuje svrhovitu organizaciju i korištenje prostora, namjenu i oblikovanje prostora, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, te određuje smjernice zaštite i unapređenja čovjekove okoline za područje Grada Delnice za razdoblje do 2015. godine
  2. Ostvarivanje i razvitak ciljeva i zadataka, te koncepcija korištenja prostora, kao i ostvarivanje već donijetih planova (koji nisu u suprotnosti s ovim Planom) osigurat će se kroz Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, te godišnjih planova rada gradskih tijela i službi.
  3. Odredbama za provođenje Plana utvrđuje se koncepcija i organizacija prostora na području Grada, smjernice i mjere za provođenje Plana, kao i potreba izrade prostorne dokumentacije detaljnijeg nivoa razrade.

Članak 2.

  1. Granica zahvata Plana je administrativna granica Grada Delnice.
  2. Plan se donosi za prostor Grada Delnice kojeg čine područja 55 naselja: Bela Vodica, Belo, Biljevina, Brod na Kupi, Crni Lug, Čedanj, Dedin, Delnice, Krašićevica, Donje Tihovo, Donji Ložac, Donji Okrug, Donji Turni, Gašparci, Golik, Gornja Krašićevica, Gornje Tihovo, Gornji Ložac, Gornji Okrug, Gornji Turni, Grbajel, Guče Selo, Gusti Laz, Hrvatsko, Iševnica, Kalić, Kočičin, Krivac, Kupa, Kuželj, Leska, Lučice, Mala Lešnica, Malo Selo, Marija Trošt, Plajzi, Podgora Turkovska, Požar, Radočaj Brodski, Raskrižje Tihovo, Razloge, Razloški Okrug, Sedalce, Srednja Krašićevica, Suhor, Ševalj, Turke, Vela Voda, Velika Lešnica, Zagolik, Zakrajc Turkovski, Zalesina, Zamost Brodski, Zapolje Brodsko i Zelin Crnoluški.

Članak 3.

  1. Plan iz članka 1 ove odluke sadržan je u elaboratu “Prostorni plan uređenja Grada Delnice”


 

OBRAZLOŽENJE   ODREDBE ZA PROVOĐENJE   

   
GRAFIČKI DIO
 
 
 BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • VIJESTI
   • SA SJEDNICA
   • PROSTORNI PLAN

   • PRORAČUN GRADA
   • KAPITALNI PROJEKTI
   • KULTURNA BAŠTINA
   • TURIZAM
   • POVIJEST
   • LINKOVI
   • FOTO GALERIJA
   • VIDEO GALERIJA
   • PITAJTE GRADONAČELNIKA

   • KAKO DO NAS
   • ARHIVA

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice