Delnice, 12. ožujka 2015.

ZAMJENA ZA BRDSKI ZAKON TRAŽE SE NOVI IZVORI FINANCIRANJA

S Podmjerom 7.4 do doma, tržnice ili TIC-a

Ova Podmjera vezana je uz ulaganja u pokretanje ili poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Visina potpore kreće se od 15.000 do milijun eura, a ovisi o indeksu razvijenosti

DELNICE » S obzirom na činjenicu da će, kako zbog općeg stanja, tako i zbog gubitka povlastica koje su do sada imali temeljem »brdskog« zakona, proračuni goranskih lokalnih samouprava padati, nužno je svima koji koriste proračunska sredstva tražiti nove izvore financiranja kako bi bar djelomično nadoknadili izgubljeno. I dok lokalne samouprave te izvore već neko vrijeme traže kroz tzv. Mjeru 7, vezanu uz Program ruralnog razvoja RH od 2014. do 2020. godine, udruge i institucije koje djeluju u lokalnim samoupravama svoju priliku za realizaciju određenih ideja uz pomoć državnih ili EU sredstava mogu naći u tzv. Podmjeri 7.4, govori nam Goran Šoštarić, viši stručni savjetnik za šume šumposjednika pri Savjetodavnoj službi Hrvatskih šuma. 
    – Cijela ova Podmjera vezana je uz ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti. Korisnici sredstava koja mogu biti osigurana ovom Podmjerom su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u njihovom većinskom vlasništvu, javne ustanove neprofitnog karaktera čiji su osnivači lokalne samouprave, udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice te lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar programa. 
    

Indeks razvijenosti

Svi oni mogu kandidirati projekte koji su, primjerice, vezani uz građenje i opremanje vatrogasnog doma i spremišta, društvenog doma (kulturnog centra), planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportskih objekata, objekata za slatkovodni ribolov, rekreacijskih zona na rijekama i jezerima, biciklističkim stazama i trakama, tematskim putevima i parkovima, građevinama za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu, kao i javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, groblja, tržnice i javne prometne površine. Kandidiranje je moguće u naseljima s najviše 6.000 stanovnika, što znači da mogućnost prijave projekata imaju sve goranske lokalne samouprave, a intenzitet potpore – čija visina se kreće u rasponu od 15.000 do milijun eura – ovisi o indeksu razvijenosti pojedine jedinice lokalne samouprave, pri čemu će one općine i gradovi čiji je indeks razvijenosti 100 posto ili više od prosjeka RH imati pravo do 80 posto potpore, oni čiji je indeks razvijenosti od 75 do 100 posto moći će računati na 90 posto od moguće potpore, a oni čiji je indeks razvijenosti manji od 75 posto od prosjeka RH imat će pravo na 100 posto potpore. 
    
Natječaj u listopadu


Dobivena potpora se može isplatiti jednokratno ili u najviše tri rate, pri čemu EU sudjeluje sa 85, a Hrvatska s 15 posto. Natječaj raspisuje Agencija za plaćanje (APPRRR), a podnosi se u elektronskom obliku putem agronet sustava. Natječaj za Podmjeru 7.4 bit će raspisan u listopadu ove godine i trajat će 60 dana. Iako vremena ima dovoljno, dobro je da svi koji to žele već sada počnu s pripremama, odrede projekt koji žele prijaviti te počnu rad na prikupljanju potrebne dokumentacije, govori Goran Šoštarić, po čijem je mišljenju ova Podmjera obuhvatila vrlo široko područje i pruža mogućnost udrugama i institucijama svih vrsta da, uz dobro osmišljen projekt i kvalitetno postavljen zahtjev, dođu do sredstava kojima mogu realizirati neke od svojih ideja. Samo treba biti kreativan i uporan.

Po jedan zahtjev 
    
    Svaka udruga, ustanova ili javna institucija može prijaviti samo jedan zahtjev, a na stranicama Agencije za plaćanje je popis ovlaštenih konzultanata za izradu projekata koje je moguće kontaktirati ili angažirati, a na tim stranicama postoji i Vodič za korisnike kojeg je moguće naći i u Narodnim novinama 22/15. Dodatne obavijesti o ovoj Podmjeri i načinima kandidiranja projekata moguće je dobiti i od lokalnih LAG-ova, kao i u uredima Savjetodavne službe Hrvatskih šuma u Tršću, Delnicama i Matuljima.

(M.K.)

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice