Delnice, 25. rujan 2014.

POSLJEDICE LEDOLOMA DO 1. LISTOPADA POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE RADOVA U ŠUMI

Država plaća radove i u šumama privatnih vlasnika

Poziv podrazumijeva subvencioniranje šumsko uzgojnih radova i odnosi se na radove na pripremi staništa za prirodnu naplodnju ili sadnju te njegu i čišćenje sastojina, dakle i na otklanjanje posljedica ledoloma s početka ove godine. Preduvjet je iskaznica ili kopija rješenja o upisu u Upisnik šumoposjednika


DELNICE » Vlasnicima privatnih šuma na području Primorsko-goranske županije, pogotovo onima čije su šume oštećene ledolomom koji je zahvatio znatan dio Gorskog kotara u veljači ove godine, svakako će biti zanimljivo čuti kako postoji mogućnost subvencioniranja troškova sanacije ovogodišnjeg ledoloma. Naime, trenutačno je otvoren javni poziv za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu, a taj poziv podrazumijeva subvencioniranje šumsko uzgojnih radova od strane države i odnosi se na radove na pripremi staništa za prirodnu naplodnju ili sadnju sadnica te njegu i čišćenje sastojina, dakle i na otklanjanje posljedica nastalih nakon brojnih ledoloma krajem siječnja i početkom veljače ove godine. Na javni poziv moguće je javiti se najkasnije do 1. listopada 2014. Zahtjevi se mogu dobiti u uredima Savjetodavne službe u Delnicama, Čabru i Matuljima ili na web stranicama Savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr ). 
    

Kako šumari kažu

Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju iskaznice šumoposjednika ili kopiju Rješenja o upisu u Upisnik šumoposjednika te 20 kuna državnih biljega. Sve to potrebno je staviti u omotnicu na koju treba napisati »Javni poziv za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu te dostaviti u nadležne urede. Naravno, u tim uredima svi zainteresirani mogu dobiti i sve dodatne informacije, tim više što popisivanje uzgojnih radova obavljaju šumarski inženjeri, sada zaposlenici Savjetodavne službe. Oni će u konkretnoj situaciji objasniti i pokazati koji je od radova potreban te kako se i kada koji rad izvodi, što većinom ovisi o stanju na terenu, ali ima prostora i za želje šumoposjednika. 
    
Ništa bez upisa

Subvencija sjeda na račun nakon što su radovi izvršeni i pregledani, a trošak sadnog materijala nadoknađuje se direktno dobavljaču, govori nam dipl. ing. Maja Bukovac, viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika, posebno dodajući kako je prvi preduvjet prijave za sufinanciranje radova na sanaciji ledoloma to da su vlasnici šuma upisani u Upisnik šumoposjednika. 
    
    »To je sustav dokumentacije, podataka i informacija o šumoposjednicima i njihovim šumskim posjedima, čije su baze podataka smještene u Ministarstvu poljoprivrede. U Upisniku se vode podaci o šumoposjedniku, njegovom prebivalištu, računu, šumskom posjedu ili vlasništvu i članovima porodičnog domaćinstva. Ministarstvo šumoposjedniku izdaje rješenje i dodjeljuje matični identifikacijski broj i šalje iskaznicu. 
    Iskaznica je dokaz o upisu u Upisnik, a vrijedi uz osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim se dokazuje identitet osobe – vlasnika iskaznice. 
    Šumoposjednik podnosi Ministarstvu zahtjev za upis koji čini ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik ili prijavu promjena te potrebnu dokumentaciju. Zahtjev za upis, upute za njegovo ispunjavanje i popis potrebne dokumentacije može dobiti na stranicama Ministarstva poljoprivrede ili kod lokalnog savjetodavca. Dokumentacija koja se šalje uz ispisan i potpisan zahtjev su vlasnički i posjedovni list te kopija katastarskog plana. Pravilnik i popis dokumentacije je na stranicama MP-a, a pritom se plaća upravna pristojba 70 kn državnih biljega. Nakon upisa Ministarstvo šumoposjedniku izdaje rješenje i dodjeljuje matični identifikacijski broj i nakon toga on stječe mogućnost ostvarivanja niza pogodnosti«, kaže Maja Bukovac. (M.K.)

 

 

 

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice