Delnice, 08. kolovoz 2014.

LICITACIJE DRVNOM SIROVINOM O DRAŽBAMA ODLUČUJE MEĐURESORNO POVJERENSTVO

Odluku o dražbama ne donosi Ministarstvo gospodarstva

DELNICE » Ministarstvo gospodarstva samo je jedan od sudionika u procesu organiziranja javnih dražbi prodaje drvne sirovine, a odluku o tome hoće li biti dražbe ne donosi to Ministarstvo, već međuresorno Povjerenstvo koje čini ponajprije struka, jasno je iz odgovora koji je jučer upućen iz Samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva gospodarstva. Predstavnici Ministarstva gospodarstva konstatiraju da su spremni organizirati dražbu čim to spomenuto međuresorno povjerenstvo dozvoli.     
    Ne od početka ove godine, već još od 1999. godine, javne dražbe provodi međuresorno Povjerenstvo, u čijem su sastavu (od donošenja važeće Uredbe iz 2013. godine) uz predstavnike Ministarstva gospodarstva i predstavnici struke – Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija odnosno Carinske uprave u čijoj nadležnosti je provedba nadzora nad primjenom Uredbe te predstavnici Hrvatskih šuma na temelju čijeg zahtjeva se pokreće postupak nadmetanja. 
    Jedan od osnovnih ciljeva ove Uredbe je postizanje zakonitog i transparentnog prometa ovom vrstom robe, uvođenje reda na tržištu kroz učinkovit nadzor, gdje je osobito važan dokaz o porijeklu i legalitetu drvnih sortimenata. Bitnim ističemo kako isključivo trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. utvrđuje vrste i količine drvnih sortimenata koje će objaviti na nadmetanju kao i da društvo može, ukoliko smatra potrebnim, aneksima godišnjih ugovora s drvoprerađivačima povećati količinu isporuke drvne sirovine. S druge strane, zadovoljavajuća dinamika provedbe javnih nadmetanja može se postići samo temeljem uredno podnesenog, potpunog zahtjeva s pripadajućom propisanom dokumentacijom od strane društva Hrvatske šume d.o.o. što do sada, prema mišljenju struke iz Ministarstva poljoprivrede i članova Povjerenstva, na žalost, često nije bio slučaj. U pripremi je održavanje Javnog nadmetanja broj 3., za koje je društvo Hrvatske šume d.o.o. sukladno zaključcima Povjerenstva, a na eksplicitni prijedlog predstavnika Ministarstva poljoprivrede, trebalo dopuniti dokumentaciju, a što društvo do sada nije učinilo. Ministarstvo gospodarstva spremno je odmah po zaprimanju uredno podnesenog zahtjeva, angažirati sve raspoložive resurse u svrhu redovitog održavanja javnih nadmetanja, zaključuju predstavnici Ministarstva gospodarstva. 
    Njihov odgovor potvrđuje da puno toga nije u redu. Ako je točno to što oni tvrde, onda Hrvatske šume pri pripremi dokumentacije za dražbe griješe toliko da dražbe ne mogu ni biti održane, a iz rečenica o potrebi zakonitog i transparentnog prometa ovom vrstom robe te uvođenju reda na tržište kroz učinkovit nadzor jasno je da ni tu nije sve u redu. No, teško se oteti dojmu da su sve te greške daleko manje štetne od činjenice da značajna količina već srušene sirovine propada i da će na kraju svi biti u gubitku

(M.K.)

 

 

 

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice