Delnice, 02. srpnja 2014.

DELNICE VIJEĆNICI DALI ADEKVATAN STATUS VRIJEDNOM TURISTIČKOM SADRŽAJU

Damski most zaštitili kao kulturno dobro

Svrha zaštite Damskog mosta je njegovo očuvanje u neokrnjenom i izvornom stanju za buduće naraštaje, te stvaranje povoljnih uvjeta za njegovu revitalizaciju 

DELNICE » Višegodišnji rad i trud vezan uz brigu o uređenju Damskog mosta, jednog od najstarijih mostova na području Grada Delnica, ove godine nagrađen je odlukom Gradskog vijeća o proglašenju tog objekta zaštićenim kulturnim dobrom. Riječ je o mostu koji se nalazi na kraku nekadašnje Lujzinske ceste, neposredno prije skretanja za Petehovac i koji je tijekom nekoliko psljednjih godina, ponajprije na inicijativu zagrebačkog Društva Goranin i tadašnjeg predsjednika tog društva, a današnjeg gradonačelnika Delnica Ivice Kneževića, uređivan i uljepšavan pa danas predstavlja pažnje vrijedan turistički sadržaj Delnica. 
    

Vođenje dosjea

Proglašenjem Damskog mosta zaštićenim kulturnim dobrom, taj objekt stječe pravo na zaštitu propisanu odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, što znači provedbu mjera zaštite pravne i stručne naravi propisane Zakonom, sukladno pravilima konzervatorske struke. Uz to, sukladno zakonskim odredbama, Grad Delnice organizirat će kod vlastitih službi vođenje dosjea predmetnog kulturnog dobra, u kome će biti prikupljeni povijesni tehnički podaci o samom kulturnom dobru, od doba njegove izgradnje, kroz sve faze njegovog održavanja, a pogotovo o eventualnim kasnijim intervencijama i izmjenama. Dosje će činiti kopije originalnih projektnih nacrta, povijesne fotografije, dokumentacija naknadnih građevinskih intervencija te sva ostala relevantna dokumentacija iz koje je vidljivo kako je došlo do svih eventualnih naknadnih intervencija i izmjena. Taj će se dosje voditi u elektronskom ili nekom drugom prikladnom obliku i bit će temelj za buduća postupanja kako kod redovitog održavanja, tako i svih eventualnih budućih sanacijskih intervencija. 
    
Stalna služba praćenja

Grad Delnice osigurat će na adekvatan način, bilo zapošljavanjem kvalificirane osobe, bilo kroz vanjsku suradnju, stalnu službu praćenja stanja kulturnog dobra koja će u redovitim vremenskim razmacima, ali najmanje jedanput u 90 dana, vršiti pregled objekta ili takav pregled organizirati te o njemu sastaviti izvješće iz koga će biti vidljivi svi relevantni podaci o trenutnom o stanju kulturnog dobra. Ova izvješća će protekom vremena postati glavni temelj za postupanja kod održavanja kulturnog dobra te će činiti važan dio već spomenutog dosjea kulturnog dobra. Nadalje, u razdoblju od idućih pet godina (do veljače 2019. godine), Grad Delnice osigurat će bilo iz vlastitih sredstava, bilo na neki drugi prikladan način, izradu Konzervatorske podloge za predmetno kulturno dobro u kome će osim arhitektonskog snimka Damskog mosta, biti objašnjeni svi relevantni aspekti njegovog funkcioniranja, znači statika kako nasipa, tako i samog mosta, sustavi odvodnje, načini gradnje kamenih obloga i slično. Ta će podloga ući u dosje spomenika, te također postati važan čimbenik kod donošenja odluka u održavanju kulturnog dobra, a sve buduće intervencije na kulturnom dobru bit će projektirane i izvođene s materijalima i tehnologijom kakve su primijenjene u doba gradnje kulturnog dobra. Osnovna svrha zaštite Damskog mosta svakako je njegovo očuvanje u neokrnjenom i izvornom stanju za buduće naraštaje te stvaranje povoljnih uvjeta za njegovu revitalizaciju kroz primjerenu namjenu i korištenje kojim će se moći samostalno i redovito održavati i služiti potrebama pojedinca i općem interesu, istaknuto je na sjednici Gradskog vijeća Delnica na kojoj je jednoglasno prihvaćen prijedlog o proglašenju Damskog mosta zaštićenim kulturnim dobrom

(M.K.)

 

 

 

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice