Delnice,01. prosinac 2013.

BORBA ZA OPSTANAK IVICA KNEŽEVIĆ, GRADONAČELNIK DELNICA, UKIDANJE »BRDSKOG ZAKONA« SMATRA OPASNIM

Šansu nam nitko nema pravo uskraćivati

Status potpomognutog područja nije stekla niti jedna jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara, budući su razvrstane od treće do pete skupine, dakle u razvijena područja

Ukidanje Zakona o brdsko-planinskim područjima dramatično će se – ne dođe li do adekvatnog zamjenskog zakonskog akta - odraziti i na proračun Grada Delnica. Bitno smanjenje sredstava, od 6 do 7 milijuna kuna godišnje, ugroziti bi moglo brojna područja gradskog života pa se stoga i Grad Delnice aktivno uključio u borbu za opstanak Gorskog kotara. Povlastice takozvanog »brdskog« zakona, sukladno posljednjim odlukama nadležnih, vrijedit će još tijekom cijele sljedeće 2014. godine i u tom se razdoblju, očigledno je, Gorani moraju izboriti za zakonski akt koji će poštivati njihove specifičnosti i olakšati im život u često surovom planinskom okružju.
   

Indeks razvijenosti

Novi zakonski akt, a to je Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, bar u svom početnom obliku nacrta prijedloga to nikako ne čini, a temeljne zamjerke koje mu se iz Delnica upućuju su, ističe delnički gradonačelnik Ivica Knežević, sljedeće:
    – Novi Zakon uvodi jedinstvenu kategorizaciju područja u Hrvatskoj primjenom kriterija indeksa razvijenosti kao temelja pomoći područjima kojima je to potrebno. Pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti regulirani su Uredbom Vlade RH, a oni su stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihod jedinica lokalne, odnosno područne samouprave po stanovniku, opće kretanje stanovništva i stopa obrazovanosti. 
    Temeljem navedenih kriterija sve jedinice lokalne samouprave na području RH razvrstane u pet skupina pri čemu u prvu skupinu idu oni s indeksom razvijenosti manjim od 50 posto državnog prosjeka, u drugoj su oni s 50 i do 75 posto državnog prosjeka, u trećoj oni s 75 do 100 posto državnog prosjeka, u četvrtoj oni sa 100 do 125 posto razvijenosti državnog prosjeka te u petoj skupini oni s indeksom razvijenosti većim od 125 posto od državnog prosjeka.
    Prema navedenim kriterijima status potpomognutog područja mogu ostvariti samo općine i gradovi razvrstani u I. i II. skupinu. Na žalost, temeljem navedenih općih parametara, niti jedna jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara nije stekla taj status, budući su razvrstane od treće do pete skupine, dakle u razvijena područja. Ovakav način izračuna indeksa razvijenosti u odnosu na JLS Gorskog kotara nije realan i ne odražava pravu sliku i stanje stvari! Posebnost Gorskoga kotara je bila prepoznata Zakonom o brdsko-planinskim područjima, te su sve JLS na području Gorskog kotara ostvarile status brdsko-planinskog područja i po toj osnovi brojne povlastice koje je ovaj Zakon predvidio za takva područja.
   
Veliki izazov

Zakon o brdsko-planinskim područjima odredio je i temeljne ciljeve koji su se njegovom primjenom trebali ostvariti, a oni su bili: demografska obnova, korištenje svih prirodnih i inih resursa radi poticanja gospodarskog i društvenog razvoja, smanjenje socijalnih razlika u pojedinim dijelovima zemlje kao i njen ravnomjeran razvoj. Neprijeporno je da do sada ni jedan od ciljeva ni približno nije dosegnut, no jednako tako je neprijeporno da će njegovim prestankom i gubitkom posebnih prava u JLS doći do neželjenih i dugoročnih posljedica za gospodarstvo i društveni sektor. Jednako tako je neprijeporno da će Gorana biti sve manje, a od posljednjeg popisa stanovništva, prije deset godina, nestalo je više od 3000 ljudi! 
    Slijedom iznijetog, Gorski kotar, kao specifičnu mikroregiju unutar Hrvatske i Primorsko-goranske županije, nužno je potrebno izdvojiti, a jedan od načina je i donošenje posebnog Zakona, što ne bi bilo neprihvatljivo za Europsku uniju, budući za to već postoji dobra europska praksa! U tom smislu pozdravljam inicijativu Županije za izradom prijedloga novog Zakona o goranskim područjima, u čijoj podlozi bi bila analiza s učincima ukidanja Zakona. Ta analiza će samo potvrditi njegovu i geografsku, i mikroklimatsku, i prometnu i demografsku i sociološku, i gospodarsku i svaku drugu posebnost. Radi toga, očekujem podršku i priželjkujem jedinstvo svih načelnika i gradonačelnika Gorskoga kotara, ali i svih njegovih stanovnika, kako bismo glasom, odlučnošću, ali prije svega argumentima, obranili interese ljudi, gospodarstvenika i poduzetnika. To je nezamjenjivi uvjet naše budućnosti, ali i naša politička, moralna te nadasve ljudska dužnost. Dužnost pred velikim izazovom, možda i nesavladivim, no ukoliko ga ne prihvatimo i ne odgovorimo na njega, nemamo pravo na izgovor, a još manje na opravdanje!
    Gorski kotar je prečesto bio suočen s nemogućim pa je unatoč svemu opstao, ja vjerujem, priželjkujem i nadam se da će tako ostati još dugo. Uvjet za to je da se borimo za svoje, da budemo jedinstveni i složni, da progovorimo o svemu što nam je važno na mjestima gdje se odlučuje o nama! Tada će nas uvažavati, a imat ćemo i snagu, i autoritet i poštovanje. Nakon svega, mi to i zaslužujemo, a šansu nam nitko nema pravo uskraćivati!, naglašava gradonačelnik Delnica Ivica Knežević.

(M.K.)
BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • VIJESTI
   • SA SJEDNICA
   • PROSTORNI PLAN

   • PRORAČUN GRADA
   • KAPITALNI PROJEKTI
   • KULTURNA BAŠTINA
   • TURIZAM
   • POVIJEST
   • LINKOVI
   • FOTO GALERIJA
   • VIDEO GALERIJA
   • PITAJTE GRADONAČELNIKA

   • KAKO DO NAS
   • ARHIVA

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice