Delnice, 03. srpanj 2013.

ZAMOST BRODSKI NES(P)RETNA LOKACIJA

Oborinske vode devastiraju groblje

BROD NA KUPI » Manjim građevinskim radovima koje će izvesti Komunalno poduzeće »Risnjak-Delnice« d.o.o. te radom na prikupljanju potrebne dokumentacije uskoro će se početi rješavati sve ozbijniji problem neadekvatne lokacije novog dijela groblja u Zamostu Brodskom, zaključeno je na sastanku predstavnika Mjesnog odbora Broda na Kupi s predstavnicima Grada Delnica, Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma. Naime, novi dio groblja uređen je u podnožju šumom obrasle uzvisine i već od samog početka korištenja te lokacije počele su se, nakon jačih kiša, nizati prilično mučne situacije zbog toga što bi oborinske vode iz šume s uzvisine na lokaciju s 19 novih grobnih mjesta nanosile zemlju i pijesak.
    Upravo stoga od 19 uređenih grobnih mjesta kupljeno je i koristi se njih samo šest, a njihovi vlasnici s pravom prigovaraju na sadašnje stranje koje nužno traži promjenu. Mještani Broda na Kupi od početka su se protivili, znajući za negativne strane te lokacije, izgradnji novog dijela groblja na tom mjestu, a nakon što je to ipak učinjeno tražili su, još prošle godine, preko Mjesnog odbora adekvatnu reakciju. Na tom je tragu bio i sastanak kojem su uz članove MO Brod na Kupi predvođene Davorinom Klobučarom nazočili i dr. Nikica Muvrin, direktor »Risnjak-Delnice« d.o.o., predstavnik »Hrvatskih voda« Vedran Štimac i zamjenik upravitelja Šumarije Skrad Tomislav Rožman.
    Problem oborinskih voda s uzvisine iznad groblja »vatrogasno« se može pokušati riješiti uređenjem manjih odvojaka za vodu i sađenjem trave, ali za kompletnije rješenje, naglasio je Štimac, potrebna je projektna dokumentacija u čiju izradu treba što prije krenuti. Još prije toga, naglasio je Muvrin, radnici »Risnjak-Delnice« d.o.o. pokušat će određenim zahvatima na terenu spriječiti ili bar umanjiti nove prodore vode, ali za potpuno rješenje problema ove nes(p)retno izabrane lokacije trebat će znatno više i vremena i novaca.(M. K.)BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • VIJESTI
   • SA SJEDNICA
   • PROSTORNI PLAN

   • PRORAČUN GRADA
   • KAPITALNI PROJEKTI
   • KULTURNA BAŠTINA
   • TURIZAM
   • POVIJEST
   • LINKOVI
   • FOTO GALERIJA
   • VIDEO GALERIJA
   • PITAJTE GRADONAČELNIKA

   • KAKO DO NAS
   • ARHIVA

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice