Delnice 03. travanj 2010.

GORDANA PISKAČ, PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
GOVORI O PREDSTOJEĆIM INVESTICIJAMA I POSLOVIMA

Proljetnim poslovima otklanjaju se brojna zimska oštećenja

Duga i žestoka goranska zima pri svom je kraju (nadamo se), a prvi dani travnja znače ne samo dolazak pravog proljeća, već i početak raznih komunalnih radova, odnosno prve korake u realizaciji nekih od projekata i poslova predviđenih proračunom Grada Delnica. No, i ti prvi poslovi, ističe pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica Gordana Piskač, određeni su proteklom zimom:
    »Silom prilika prioritet će nam tijekom ovih proljetnih dana biti poslovi vezani uz sanaciju i otklanjanje brojnih oštećenja na prometnicama, kolnicima i nogostupima. Proračunom smo za taj posao bili predvidjeli 150.000 kuna i strah nas je da to neće biti dovoljno za kvalitetnu sanaciju, tim više što su nam neke gradske prometnice od ranije u vrlo lošem stanju i jedino pravo rješenje bilo bi postavljanje novog asfaltnog sloja u cijelosti za što ove godine nisu predviđena sredstva.
   

Stalni postav muzeja lova

Kad je riječ o kapitalnim projektima treba reći da će ove godine, bude li sve išlo kako treba, kraju biti priveden zajednički županijsko-gradski projekt uređenja i rekonstrukcije Kaštela Zrinski u Brodu na Kupi. Zima je donijela manju stanku, a sad preostaje samo postavljanje drvenih podova i oblačenje stepenica u drvo što ove zime nije bilo moguće. Zatim slijedi namještanje stalnog postava muzeja lova, ribolova i šumarstva. Za sve to trebat će neka dodatna sredstva jer su troškovi porasli. No, nije riječ o financijski ozbiljnijim zahtjevima pa vjerujemo da će, kako je bilo i planirano u tijeku ove godine taj prostor biti otvoren, govori Piskač napominjući kako preostala dva kapitalna projekta – pročišćivač u Zdolanjskom kraju i jaslice kraj vrtića »Hlojkica«, ove godine neće doživjeti početne radove na terenu:
    – Za pročiščivač je izrada idejnog projekta u završnoj fazi. Krenut ćemo i u natjecanje za sredstva predpristupnih fondova i nadamo se da ćemo do trenutka prijave programa imati lokacijsku dozvolu, a ako projekt prođe da ćemo do ugovaranja posla osigurati već i građevinsku dozvolu. Prema dosadašnjim iskustvima, ako uspijemo u natjecanju za EU sredstva, prijava bi mogla biti u lipnju, a ugovor krajem jeseni što znači da ove godine nećemo krenuti s konkretnim radovima na terenu, već se u potpunosti pobrinuti za svu potrebnu dokumentaciju. Za jaslice je glavni projekt gotov i trenutačno je u fazi tzv. revizija projekta vezana uz statiku i fiziku buduće zgrade. Dakle, i tu se ove godine ide na papirologju, a ukoliko uočimo mogućnost kandidiranja za EU sredstva svakako ćemo prijaviti i taj projekt, ističe Piskač.
    Uz ove veće projekte iz gradskog proračuna financirat će se i niz drugih različitih poslova i aktivnosti poput održavanja javnih i zelenih površina u okviru čega će su i poslovi uređenje stepenica prema željezničkoj postaji, čišćenje ulica, održavanje dječjih igrališta, sanacija divljih deponija, nabava komunalne opreme, točnije vaza, kanti za otpad, pregradnih bedema i slično, izrada vertikalne i horizontalne signalizacije, obnova oštećenih znakova te uređenje ceste koja od autobusne postaje vodi uz Srednju školu Delnice prema klizalištu.

   
Zamjena javne rasvjete


Za ove i poslove ovakve vrste u proračunu je osiguran 1,1 milijun kuna, a s 1.2 milijuna kuna financirat će se poslovi rekonstrukcija nogostupa i kolnika u Radićevoj do Sajmišne ulice, uređen će biti i dio Sajmišne ulice, a ići će se i u rekonstrukciju dijela ulice koja spaja Radićevu s Ulicom kneza Domagoja a prolazi Kamenitom ulicom.
    Bit će nastavljeni i poslovi vezani uz zamjenu javne rasvjete. Naime, prošle godine je uz 60 postotno financijsko sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša zamijenjena neekološka javna rasvjeta u Lujzinskoj, Supilovoj i Amerikanskoj, a ove godine ići će se na zamjenu javne rasvjete u ostalim delničkim ulicama. Također, bude li sredstava, krenut će se u zamjenu stolarije u zgradi gradske uprave što je, ističe Piskač, nužno jer su prozori u toj zgradi u vrlo lošem stanju i zbog njihove nefunkcionalnosti troši se znatno veća količina energije od realno potrebne. Kad je o sportskim objektima riječ u prvom će planu biti postava nove podloge na kuglani za što je iz proračuna osigurano 300. 000 kuna, a investiciju će voditi »Runolist«. Također, ističe pročelnica Piskač, pri kraju je izrada projektne dokumentacije za drugu fazu izgradnje klizališta, a u taj će se posao ići samo ako se nađu sredstva u EU fondovima.

BROJNE SANACIJE 

    U Crnom Lugu namijenjeno je 250.000 kuna za proširenje Ulice Risnjak u što će se ići ako bude razumijevanja vlasnika zemljišta. U planu su i brojne sanacije makadam cesta (prema Podgori, Nadkrivcu, Zagoliku), sanacija i asfaltiranje prometnice kroz mjesto Požar, nastavak radova na groblju u Zamostu Brodskom, a u planu je i popravak krovišta na mrtvačnici u Delnicama za što će trebati izdvojiti 100.000 kuna. 
   
ZAJEDNIČKA ULAGANJA 

    I ove godine dio poslova bit će realiziran kroz zajednička ulaganja s ostalim lokalnim samoupravama i drugim institucijama. Tako će se u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i lokalnim samoupravama koje Sović laz koriste kao odlagalište otpada ići u poslove sanacije tog odlagalište otpada, a s poduzećem »Komunalac« d.o.o. Delnice zajednički će se ići u izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu Sajmišne, Ulice Matice hrvatske i dijela Ulice Ante Starčevića. Ti poslovi trajat će ovu i sljedeću godinu i po njihovom završetku Delnice će, ističe Piskač, kanalizacijom biti pokrivene u potpunosti, s iznimkom Vučnika i Ploškova.

MARINKO KRMPOTIĆ

Tekst preuzet iz Novog lista 03.04.2010.

 

 BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • VIJESTI
   • SA SJEDNICA
   • PROSTORNI PLAN

   • PRORAČUN GRADA
   • KAPITALNI PROJEKTI
   • KULTURNA BAŠTINA
   • TURIZAM
   • POVIJEST
   • LINKOVI
   • FOTO GALERIJA
   • VIDEO GALERIJA
   • PITAJTE GRADONAČELNIKA

   • KAKO DO NAS
   • ARHIVA

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice