Delnice 06. veljača 2010.

GORDAN GAŠPAROVIĆ, DIREKTOR RIJEČKE ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA, O ULAGANJIMA U DIO GORSKE HRVATSKE

Gorskom kotaru dajemo više nego što od njega dobivamo

 

DELNICE – Kao što su to činile do sada, Hrvatske vode će na području Gorskog kotara i ubuduće financijski i stručno sudjelovati u realizaciji projekata vezanih uz vodno gospodarstvo, ističe Gordan Gašparović, direktor riječkog Vodnogospodarskog odjela za vodno područje primorsko-istarskih slivova s kojim smo razgovarali ponajprije o problemu nekvalitetnog rada delničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nužnosti njegove rekonstrukcije:
    – Temeljem do sada izrađene projektne dokumentacije investitor, a to su Grad Delnice i »Komunalac« d.o.o. Delnice, treba donijeti konačnu odluku o prihvaćanju jedne od tri ponuđene mogućnosti tehnološkog pročišćavanja. Nakon toga treba izraditi glavni projekt te ishodovati potvrdu na glavni projekt za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Kad sve to bude napravljeno, onda se i »Hrvatske vode« mogu uključiti u projekt, a to ćemo i učiniti jer smo i do sada, u skladu sa svojim mogućnostima, sudjelovali u sufinanciranju brojnih projekata pa stoga smatram da nas u ovom trenutku prozivati nema smisla.
    Kakva su vaša saznanja vezana uz kvalitetu rada tog pročišćivača?
    – Taj je uređaj izgrađen 1987. godine na lokaciji Kalvarija i to izvan vodozaštitnog područja, kao uređaj drugog stupnja pročišćavanja kapaciteta 5.000 stanovnika. Uređaj je rekonstruiran 1995. godine i od tada funkcionira samo kao prvi stupanj pročišćavanja, odnosno mehaničko pročišćavanje. Sustav odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja otpadnih voda Delnice ima važeću vodopravnu dozvolu i dozvolbeni nalog za ispuštanje otpadnih voda koje su Hrvatske vode izdale 2007. godine. Na osnovi obveza iz te vodopravne dozvole, »Komualac« d.o.o. Delnice, koji upravlja tim sustavom, sklopio je ugovor s ovlaštenim laboratorijem o ispitivanju otpadnih voda. Analitička izvješća pokazuju da uređaj djeluje u okviru trenutnog stupnja izgrađenosti i većih opasnosti nema. To, naravno, ne znači da ne treba raditi na poboljšanju u smislu povećanja stupnja pročišćavanja.
    Kolika su ulaganja Hrvatskih voda na goranskom području? U lokalnim samoupravama Gorskog kotara često ističu nezadovoljstvo i smatraju da ulaganja moraju biti znatno veća.
    – Logično je da se uvijek želi više, ali brojke pokazuju da ulažemo više nego što dobivamo s područja Gorskog kotara kroz različite oblike zakonskih davanja, točnije kroz naknade za korištenje, zaštitu i uređenje voda, te vodni doprinos. U posljednje tri godine, od 2007. do 2009. godine, na području devet goranskih lokalnih samouprava mi smo kroz ta davanja prikupili oko 32 milijuna kuna, a uložili gotovo 70 milijuna kuna, dakle više nego dvostruko!
    Gdje se i u što najviše ulagalo?
    – Najveća ulaganja su u održavanje sustava zaštite od štetnog djelovanja voda, čime naše hidrotehničke građevine držimo u dobrom stanju, posljedica čega je uspješno provođenje mjera obrane od poplava. Obzirom na bujični karakter vodotoka u Gorskom kotaru, jedino ovakvim preventivnim ulaganjima mogu se kvalitetno provesti veliki vodni valovi koji se uslijed ekstremno velikih oborina formiraju u svega nekoliko sati.
    Što se tiče ulaganja u vodoopskrbne sustave i sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, treba istaknuti da su Hrvatske vode, u Delnicama sufinancirale izgradnju kolektorske mreže, u Lokvama i Prezidu projektnu dokumentaciju, u Brod Moravicama izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, u Mrkoplju smo sufinancirali izgradnju vodovoda prema Brestovoj Dragi, odnosno u Fužinama prema Benkovcu Fužinskom. Ulagali smo i u svim drugim općinama i gradovima, a samo za sustav Regionalnog vodovoda Gorski kotar u tri posljednje godine uložili smo 12,6 milijuna kuna.
    Što je s tim projektom, da li je sve zastalo u Lokvama gdje općina ne želi tzv. ubod u Lokvarsko jezero na predviđenom mjestu, odnosno što je s projektom akumulacije Križ potok?
    – Izgradnja Regionalnog vodovoda Gorski kotar je pri kraju. Predstoji rješavanje problema kvalitetnog izvorišta vode za piće. Postojeće vodocrpilište Iševnica dugoročno nema dovoljni kapacitet, a ima velike pogonske i troškove provođenja mjera zaštite izvorišta od onečišćenja. Konačno rješenje je izgradnja akumulacije Križ potok, a kao privremeno rješenje predložen je zahvat vode iz Lokvarskog jezera. Prema našim saznanjima problem je u lokaciji uređaja za kondicioniranje vode za piće, koja nije u skladu s novim Prostornim planom Općine Lokve. Komunalac d.o.o. Delnice, priprema projektnu dokumentaciju za novu lokaciju. Hrvatske vode su kroz Plan upravljanja vodama za 2010. godinu, osigurale sredstva za izradu glavnog projekta akumulacije Križ potok, a financijsku potporu u realizaciji cjelokupnog posla tražit će se i iz drugih izvora. Dinamiku poslova teško je predvidjeti, jer sve ovisi o osiguranju sredstava. No, taj regionalni sustav važan je i treba ga izgraditi i to ne samo zbog Gorskog kotara, već i ostalih dijelova Primorsko-goranske županije koji mogu koristiti vodno bogatstvo Gorskog kotara«, rekao je Gašparović.

Objekt u Kupi isključivo za obranu od poplava
   
    Objekt kojeg su Hrvatske vode izgradile u selu Kupa je Centar za obranu od poplava za slivno područje Gorski kotar i to je njegova jedina funkcija, govori Gašparović i pojašnjava: »Za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava objekt se koristi od 0 do 24 sata. Objekt je opremljen sustavima govornih i vizualnih veza dojave podataka i opremom za obradu podataka, te potrebnom dokumentacijom za potrebe provedbe mjera obrane od poplava. Isto tako služi i kao skladište potrebnih sredstava za obranu od poplava, kao što su oprema, alat, materijal, te osobna zaštitna sredstva«, ističe Gašparović.

M.K.

Preuzeto iz Novog lista 05.02.2010.

 

 

 BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • VIJESTI
   • SA SJEDNICA
   • PROSTORNI PLAN

   • PRORAČUN GRADA
   • KAPITALNI PROJEKTI
   • KULTURNA BAŠTINA
   • TURIZAM
   • POVIJEST
   • LINKOVI
   • FOTO GALERIJA
   • VIDEO GALERIJA
   • PITAJTE GRADONAČELNIKA

   • KAKO DO NAS
   • ARHIVA

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice