25. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
24. rujna 2019. godine
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 17,00 sati

Materijali (.zip)

24. sjednica GV Grada Delnica
22. srpnja2019. godine
u Velikoj vijećnici
s početkom u 15:00 sati

Materijali (.zip)

22. sjednica GV Grada Delnica
5. lipnja 2019. godine
u Velikoj vijećnici
s početkom u 17:00 sati

Materijali (112MB, .zip)

21. sjednica GV Grada Delnica
18. travnja 2019. godine
u Velikoj vijećnici
s početkom u 17:00 sati

Materijali (.zip)

20. sjednica GV Grada Delnica
25. ožujka 2019. godine u Velikoj vijećnici
s početkom u 17:00 sati

Materijali (.zip)

19. sjednica GV Grada Delnica
20. veljače 2019. godine u Velikoj vijećnici
s početkom u 17:00 sati

Dnevni red (.docx)

18. sjednica GV Grada Delnica
7. veljače 2019. godine u Velikoj vijećnici
s početkom u 17:00 sati

Poziv (.docx)

17. sjednica GV Grada Delnica
30. siječnja 2019. godine u Velikoj vijećnici
s početkom u 17:00 sati

Materijali (.zip)

16. sjednica GV Grada Delnica
13. prosinca 2018. godine u Velikoj vijećnici
s početkom u 16:00 sati

Materijali (.zip)

15. sjednica GV Grada Delnica
22. studenog 2018. godine u Velikoj vijećnici
s početkom u 17:00 sati

Materijali (.zip)

14. sjednica GV Grada Delnica
25. rujna 2018. godine u Velikoj vijećnici
s početkom u 17:00 sati

Materijali (.rar)

13. sjednica GV Grada Delnica
19. srpnja 2018. godine u Velikoj vijećnici
s početkom u 17:00 sati

Materijali (.rar)

11. sjednica GV Grada Delnica
21. lipnja 2018. godine u Radničkom domu
s početkom u 11,15 sati

Materijali (.zip)

10. sjednica GV Grada Delnica
24. svibnja 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 17,00 sati

Materijali (.zip, 10MB)

9. sjednica GV Grada Delnica
12. travnja 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 17,00 sati

Materijali (.rar, 6MB)

8. sjednica GV Grada Delnica
26. veljače 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 17,00 sati

Materijali (.rar)

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
15. veljače 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 17,00 sati

Materijali (.rar)

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
14. prosinca 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 17,00 sati

Materijali (.rar)

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
9. studenog 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 17,00 sati

Materijali (.rar)

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
27. rujna 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

Materijali (.rar)

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
6. srpnja 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

Materijali (.rar)

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
21. lipnja 2017. godine u Radničkom domu
s početkom u 13,00 sati

Bilješka (.pdf)

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
20. lipnja 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 17,00 sati

Zapisnik (.pdf)

Z A P I S N I K

s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica
održane 30. ožujka 2017. godine u Velikoj vijećnici, s početkom u 16,00 sati

Zapisnik (.pdf)

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnice
30. ožujka 2017. godine (ČETVRTAK)
s početkom u 16,00 sati

Materijali (.zip)

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnice
23. veljače 2017. godine (ČETVRTAK)
s početkom u 16,00 sati

Materijali (.zip)

25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Delnice
8. prosinca 2016. godine (ČETVRTAK)
s početkom u 16,00 sati

Materijali (.zip)
Točka za nadopunu dnevnog reda sjednice GV (.pdf)

24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Delnice
29. rujna 2016. godine (ČETVRTAK)
s početkom u 16,00 sati

Materijali - I dio (.zip)
Materijali - II dio (.rar)
Materijali - III dio (.rar)

 

23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Delnice
14. srpnja 2016. godine (ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

Materijali (.zip)

Dopuna dnevnog reda (.pdf)

 

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
19. svibnja 2016. godine (ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

materijali

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
10. ožujka 2016. godine (ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

materijali

 

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
17. prosinca 2015. godine (ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

materijali
dopuna dnevnog reda

 

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
26. studenog 2015. godine (ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

materijali

 

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
24. rujna 2015. godine (ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

materijali

 

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
23. srpnja 2015. godine (ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 16,00 sati

materijali

 

15. sjednica Gradskog vijeća
Grada Delnica
28. svibnja 2015. godine (ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

materijali

 

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
za 23. travnja 2015. godine (četvrtak) 
u Velikoj vijećnici Grada Delnica 
s početkom u 16,00 sati

materijali

 

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
26. ožujka 2015. godine (ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

materijali


12. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
05. ožujka 2015. godine (ČETVRTAK) 
u Velikoj vijećnici Grada Delnica 
s početkom u 16,00 sati

materijali

 


11. sjednica Gradskog vijeća Grada Delnica
18. prosinca 2014. godine (ČETVRTAK) 
u Velikoj vijećnici Grada Delnica 
s početkom u 16,00 sati

materijali


10. sjednica Gradskog vijeća
Grada Delnica
za 06. studenog 2014. godine
(ČETVRTAK)
u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 16,00 sati

materijali


09. sjednica Gradskog vijeća
Grada Delnica
30. rujna 2014. godine (UTORAK) 
u Velikoj vijećnici Grada Delnica 
s početkom u 16,00 sati

materijali


MATERIJALI S 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANE 15.09.2014.

materijali

 


MATERIJALI S 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANE 17.07.2014.

materijali

Z A P I S N I K


B I L J E Š K A
sa Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica
održane 24. lipnja 2014. godine u Radničkom domu s početkom u 13,00 sati


• 6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANA 29.05.2014.

materijali

Zapisnik


• MATERIJALI S 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANE 06.04.2014.

materijali

zapisnik


• MATERIJALI S 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANE 12. 12. 2013.

materijali

zapisnik


• MATERIJALI S 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANE 23. 09.2013.

materijali

Izvadak iz zapisnika

Z A P I S N I K
 s 3. sjednice Gradskog vijeća Delnica,
održane 26. rujna 2013. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 14,05 sati


• MATERIJALI S 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANE 18. 07.2013.

preuzmi

izvadak iz zapisnika

Z A P I S N I K
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica,
održane 18. srpnja 2013. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 13,05 sati


BILJEŠKA


sa Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica
održane 21. lipnja 2013. godine u Radničkom domu s početkom u 12,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K

s Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica
održane 21. lipnja 2013. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
 s početkom u 10,00 sati

održane 14. ožujka 2013. godineu Velikoj vijećnici s početkom u  13,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 14. ožujka 2013. godineu Velikoj vijećnici s početkom u  13,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

21. prosinca 2012. godineu Velikoj vijećnici s početkom u 10,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

29. studenoga 2012. godineu Velikoj vijećnici s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 11. listopada 2012. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 09,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 14. rujna 2012. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 23. srpnja 2012. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 19. lipnja 2012. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 17. svibnja 2012. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 15. ožujka 2012. godine u Velikoj vijećnici s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 20. prosinca 2011. godineu Velikoj vijećnici s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 23. studenoga 2011. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 29. rujna 2011. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 15:00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 28. srpnja 2011. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 15:05 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 07. srpnja 2011. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 15:05 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 8. lipnja 2011. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 15,02 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 26. travnja 2011. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnicas početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


Z A P I S N I K s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 31. ožujka 2011. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 15,07 sati        

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 10. siječnja 2010. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 15:05 sati

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 12. prosinca 2010. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 01. prosinca 2010. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 14,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 14. listopada 2010. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 14,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 14. rujna u Velikoj vijećnici Grada Delnicas početkom u 14:05 sati

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 26. svibnja 2010. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 25. ožujka 2010. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 11. veljače 2010. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica

preuzmi pdf dokumenat

 


• Z A P I S N I K s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 21. prosinca 2009. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 9. prosinca 2009. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 17,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 19. studenoga 2009. godine u Maloj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat

 


• Z A P I S N I K s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica

održane 30. rujna 2009. godine u Maloj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 15,03 sati

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica


održane 15. rujna 2009. godine u Velikoj-Maloj vijećnici Grada Delnica s početkom u 17,05 sati

preuzmi pdf dokumenat


• Z A P I S N I K s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica


održane 23. srpnja 2009. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica s početkom u 17,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


• SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 24. LIPNJA 2009.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. G.

preuzmi pdf dokumenat

GOVOR GRADONAČELNIKA GDINA. MARIJANA PLEŠE NA SVEČANOJ SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

preuzmi pdf dokumenat• KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 16. LIPNJA 2009.

Z A P I S N I K
s Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Delnica
održane 16. lipnja 2009. godine u Velikoj vijećnici Grada Delnica
s početkom u 15,00 sati

preuzmi pdf dokumenat


 BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice