Delnice, 29. listopad 2014.

TURISTIČKO VIJEĆE DELNICE JEDNOGLASNA PODRŠKA FINANCIJSKOM PLANU ZA 2015.

Zašto je izrada Akcijskog plana tako skupa?

Vijećnici su reagirali na činjenicu da je jedina pristigla ponuda za izradu Akcijskog plana »teška« 60. 000 kuna, a za taj posao je predviđeno 20. 000 kuna


DELNICE » Jednoglasnom odlukom šestero nazočnih članova Turističkog vijeća TZG-a Delnice prihvaćen je financijski plan i program rada za 2015. godinu koji je ponudila direktorica TZG-a Delnice Mirela Srkoč Šenkinc. Plan je, istaknuo je predsjednik Vijeća i gradonačelnik Delnica Ivica Knežević, realan i održiv i na njemu je moguće temeljiti turistički napredak u svim segmentima, od broja dolazaka i noćenja, do novih sadržaja. »Što se Grada Delnica tiče mi ćemo učiniti sve da do kraja ove godine kroz program restrukturiranja vratimo sve dugove i omogućimo Turističkom uredu da od 2015. godine radi bez ikakvih balasta.«, rekao je Knežević. Iako su se s tim stavom složili, članovi TV-a raspravom o izradi Akcijskog plana jasno su pokazali kako žele aktivno i konstruktivno sudjelovati u radu ovog tijela. Vijećnici su reagirali na činjenicu da je jedina za sada pristigla ponuda za izradu Akcijskog plana »teška« 60. 000 kuna, a planom je za taj posao predviđeno 20. 000 kuna. Renata Tomac upitala je zašto je i zbog čega izrada tog dokumenta potrebna te ne bi li bilo logično da ga izrađuje direktorica TZG-a Delnice, a ne agencije čije su cijene iznimno visoke i čiji predstavnici zasigurno ne poznaju stanje na području grada Delnica bolje od sadašnje direktorice koja već desetak godina radi u Delnicama. Srećko Orešković dodao je kako bi, ako na postojanju tog dokumenta inzistiraju županija i država trebalo od njih tražiti sufinanciranje, a Željko Obradović istaknuo kako iz njegovog iskustva vezanog uz vođenja Hotela »Risnjak« postojanje ili nepostojanje tog plana samom hotelu ništa bitnije ne znači, a nedvojbeno je riječ o vrlo skupom poslu. 
    Odgovarajući na iznesene stavove direktorica Srkoč Šenkinc rekla je kako trenutačni zakoni traže postojanje tog dokumenta, a budući da je riječ o svojevrsnom znanstvenom radu nije ga moguće, uz sve ostale poslove, izrađivati unutar TZG-a Delnice. 
    Inače, program rada koji su vijećnici prihvatili predviđa da bi tijekom 2015. godine na području grada Delnica trebalo biti realizirano 9. 500 dolazaka gostiju koji bi trebali ostvariti 22. 500 noćenja. Uz potporu Ministarstva turizma i HTZ-a planira se kreiranje novih turističkih proizvoda i javljanje na javne potpore za projekte, a vodit će se računa i o kreiranju i organizaciji turistički atraktivnih i prepoznatljivih manifestacija koje će privući veći broj posjetitelja. Upravo stoga TZG Delnice će u 2015. godini poduprijeti događanja koja su od interesa za promidžbu grada, njegovih sadržaja i kulture, a uz to će u suradnji s Komunalnim poduzećem Risnjak-Delnice i raznim udrugama sudjelovati u uređenju grada i javnih površina.

 

(M.K.)

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice