Z A P I S N I K
sa 195. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. rujna 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 194. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. rujna 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 193. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. kolovoza 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 192. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. kolovoza 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 191. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. kolovoza 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 190. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. kolovoza 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 189. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. kolovoza 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 188. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. kolovoza 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 187. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. srpnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 186. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. srpnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 185. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. srpnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 184. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. srpnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 183. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. srpnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 182. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. srpnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 181. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. srpnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 180. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. srpnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 179. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. srpnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 178. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. lipnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 177. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. lipnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 176. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. lipnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 175. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. lipnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 174. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. lipnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 173. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 31. svibnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 172. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. svibnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 171. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. svibnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 170. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. svibnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 169. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. svibnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 168. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. svibnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 167. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. svibnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 166. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. svibnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 165. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. svibnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 164. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. travnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 163. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. travnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 162. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. travnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 161. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. travnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 160. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. travnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 159. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. travnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 158. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. travnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 157. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. travnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 156. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. travnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 155. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. ožujka 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 154. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. ožujka 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 153. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. ožujka 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 152. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. ožujka 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 151. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. ožujka 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 150. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. ožujka 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 149. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. ožujka 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 148. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. ožujka 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 147. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. ožujka 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 146. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. veljače 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 145. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. veljače 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 144. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. veljače 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 143. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. veljače 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 142. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. veljače 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 141. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. veljače 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 140. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. veljače 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 139. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. veljače 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 138. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. siječnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 137. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. siječnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 136. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. siječnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 135. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. siječnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 134. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. siječnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 133. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. siječnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 132. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. siječnja 2019.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


2018.

Z A P I S N I K
sa 131. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. prosinca 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 130. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. prosinca 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 129. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. prosinca 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 128. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. prosinca 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 127. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. prosinca 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 126. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. prosinca 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 125. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. studenog 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 124. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. studenog 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 123. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. studenog 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 122. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. studenog 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 121. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. studenog 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 120. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. studenog 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 119. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. studenog 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 118. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. studenog 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 117. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. listopada 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 116. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. listopada 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 115. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. listopada 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 114. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. listopada 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 113. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. listopada 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 112. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. listopada 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 111. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. listopada 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 110. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. listopada 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 109. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. listopada 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 108. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. rujna 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 107. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. rujna 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 106. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. rujna 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 105. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. rujna 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 104. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. rujna 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 103. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. rujna 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 102. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. rujna 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 101. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 31. kolovoza 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 100. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. kolovoza 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 99. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. kolovoza 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 98. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. srpnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 97. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. srpnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 96. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. srpnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 95. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. srpnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 94. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. srpnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 93. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. srpnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 92. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. srpnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 91. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. srpnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 90. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. srpnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 89. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. lipnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 88. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. lipnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 87. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. lipnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 86. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. lipnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 85. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. lipnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 84. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. lipnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 83. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. lipnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 82. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. svibnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 81. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. svibnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 80. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. svibnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 79. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. svibnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 78. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. svibnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 77. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. svibnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 76. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. svibnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 75. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. svibnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 74. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. travnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 73. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. travnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 72. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. travnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 71. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. travnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 70. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. travnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 69. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. travnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 68. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. travnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 67. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. ožujka 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 66. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. ožujka 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 65. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. ožujka 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 64. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. ožujka 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 63. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. ožujka 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 62. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. veljače 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 61. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. veljače 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 60. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. veljače 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 59. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. veljače 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 58. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. veljače 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 57. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. veljače 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 56. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. siječnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 55. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. siječnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 54. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. siječnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 53. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. siječnja 2018.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati

 


2017.

Z A P I S N I K
sa 52. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. prosinca 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 51. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. prosinca 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 50. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. prosinca 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 49. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. prosinca 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 48. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. prosinca 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 47. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. prosinca 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 46. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. prosinca 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 45. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. studenog 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 44. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. studenog 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 43. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. studenog 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 42. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. studenog 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 41. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. studenog 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 40. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. studenog 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 39. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. studenog 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 38. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. studenog 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 37. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. listopada 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 36. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. listopada 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 35. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. listopada 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 34. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. listopada 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 33. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. listopada 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 32. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. listopada 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 31. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. listopada 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 30. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. listopada 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 29. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. rujna 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 28. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. rujna 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 27. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. rujna 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 26. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. rujna 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 25. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. rujna 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 24. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. rujna 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 23. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. rujna 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 22. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. rujna 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 21. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. rujna 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 20. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. kolovoza 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 19. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. kolovoza 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 18. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. kolovoza 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 17. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. kolovoza 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 16. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 31. srpnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 15. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. srpnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 14. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. srpnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 13. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. srpnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 12. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. srpnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 11. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. srpnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 10. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. srpnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,30 sati


Z A P I S N I K
sa 9. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. srpnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 8. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. srpnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 7. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. lipnja 2017.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 6. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. lipnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 5. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. lipnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 4. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. lipnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 3. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. lipnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 2. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. lipnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 1. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. lipnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 satiZ A P I S N I K
s 308. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. lipnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 307. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. svibnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 306. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. svibnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 305. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. svibnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 304. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. svibnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 303. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. svibnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 302. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. svibnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 301. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. svibnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 300. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. svibnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 299. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. travnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 298. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. travnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 297. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. travnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 296. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. travnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 295. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. travnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 294. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. travnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 293. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. travnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 292. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 31. ožujka 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 291. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. ožujka 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 290. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. ožujka 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 289. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. ožujka 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 288. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 31. ožujka 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 287. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. ožujka 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 286. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. ožujka 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 285. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. ožujka 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 284. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. ožujka 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 283. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. veljače 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 282. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. veljače 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 281. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. veljače 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 280. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. veljače 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 279. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. veljače 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 278. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. veljače 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 277. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. veljače 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 276. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. veljače 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 275. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. siječnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 274. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. siječnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 273. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. siječnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 272. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. siječnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 271. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. siječnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 270. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. siječnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 269. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. siječnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 268. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. siječnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 267. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. siječnja 2017 godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


2016.


Z A P I S N I K
s 266. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. prosinca 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 265. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. prosinca 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 264. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. prosinca 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 263. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. prosinca 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 262. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. prosinca 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 261. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. prosinca 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 260. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. prosinca 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 259. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. studenog 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 258. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. studenog 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 257. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. studenog 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 255. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. studenog 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 254. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. studenog 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 253. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. listopada 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 252. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. listopada 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 251. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. listopada 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 250. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. listopada 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 249. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. listopada 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 248. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. listopada 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 247. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. listopada 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 246. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. listopada 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 245. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. rujna 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 244. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. rujna 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 243. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. rujna 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 242. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. rujna 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 241. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. rujna 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 240. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. rujna 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 239. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. rujna 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 238. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. rujna 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 237. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. kolovoza 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 236. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. kolovoza 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 234. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. kolovoza 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 233. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. kolovoza 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 9,00 sati


Z A P I S N I K
s 232. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. srpnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 231. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. srpnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 230. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. srpnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 229. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. srpnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 228. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. srpnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 227. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. srpnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 226. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. srpnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 225. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. srpnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 224. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. srpnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 223. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. lipnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 222. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. lipnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 221. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. lipnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 7,30 sati


Z A P I S N I K
sa 220. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. lipnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 7,30 sati


Z A P I S N I K
sa 219. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. lipnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 218. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. lipnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 217. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. lipnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 216. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. svibnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 215. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. svibnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 214. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. svibnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 213. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. svibnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 212. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. lipnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 211. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. svibnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 210. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. svibnja 2016. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 209. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. svibnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 208. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. travnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 207. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. travnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 206. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. travnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 205. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. travnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 204. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. travnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 203. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. travnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 202. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. travnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 201. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. travnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 200. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. travnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 199. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. ožujka 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 198. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. ožujka 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 197. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. ožujka 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 196. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. ožujka 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 195. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. ožujka 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 194. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. ožujka 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 193. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. ožujka 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 192. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. ožujka 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 191. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. veljače 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 190. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. veljače 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 189. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. veljače 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 188. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. veljače 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 187. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. veljače 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 186. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. veljače 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 185. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. veljače 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 184. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. veljače 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 183. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. veljače 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 182. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. siječnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 181. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. siječnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 180. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. siječnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sat
i


Z A P I S N I K
sa 179. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. siječnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 178. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. siječnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 177. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. siječnja 2016. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


2015.

Z A P I S N I K
sa 176. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. prosinca 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 175. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. prosinca 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 174. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. prosinca 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 173. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. prosinca 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 172. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. prosinca 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 171. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. prosinca 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sat
i


Z A P I S N I K
sa 170. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. studenoga 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 169. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. studenoga 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 168. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. studenoga 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 167. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. studenoga 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 166. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. studenoga 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 165. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. studenoga 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 164. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. studenoga 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 163. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. studeni 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 162. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. listopada 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


ZAPISNIK
sa 161.sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. listopada 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 160. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. listopada 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 159. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. listopada 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 158. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. listopada 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 157. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. listopada 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 156. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. listopada 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 155. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. listopada 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 155. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. rujna 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


ZAPISNIK
sa 153.sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. rujna 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


ZAPISNIK
sa 152.sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. rujna 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 151. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. rujna 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 150. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. rujna 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 149. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 31. kolovoza 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


ZAPISNIK
sa 148. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. kolovoza 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


ZAPISNIK
sa 147. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7.kolovoza 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


ZAPISNIK
sa 146. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. srpnja 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 09,00 sati


Z A P I S N I K
sa 145. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 31. srpnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 144. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. srpnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 143. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. srpnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


ZAPISNIK
sa 142.sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. srpnja 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 13,00 sati


ZAPISNIK
sa 141.sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17.srpnja 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 08.00 sati


ZAPISNIK
sa 140.sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13.srpnja 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


ZAPISNIK
sa 139.sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. srpnja 2015.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 138. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. srpnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 137. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. srpnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 136. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. lipanj 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 135. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. lipnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 134. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. lipnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 133. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. lipnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 132. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. lipnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 131. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. lipnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 130. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. svibnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 129. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. svibnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 128. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. svibnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 127. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. svibnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 126. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. svibnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 125. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. svibnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 124. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. svibnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 123. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. travnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 122. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. travnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 121. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. travnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 120. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. travnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 119. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. travnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 118. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. travnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 117. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. travnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 116. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. travnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 115. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 13,30 sati


Z A P I S N I K
sa 114. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 113. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 14,00 sati


Z A P I S N I K
sa 112. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 111. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 110. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 109. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 108. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 107. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. ožujka 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 106. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. veljače 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 105. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. veljače 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 104. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. veljače 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 103. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. veljače 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 102. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. veljače 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 101. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. veljače 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 100. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. veljače 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 99. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. siječnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 98. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. siječnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 97. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. siječnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 96. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. siječnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 95. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. siječnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 94. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. siječnja 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


2014.

Z A P I S N I K
sa 93. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
22.12.2014. godine s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
s 92. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. prosinca 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 91. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. prosinca 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 90. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. prosinca 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 89. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. prosinca 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 88. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. prosinca 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 87. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. studenoga 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 86. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. studenoga 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 85. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. studenoga 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 84. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. studenoga 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 83. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. studenoga 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 82. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. prosinca 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 81. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. studenoga 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 80. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. studenoga 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 79. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 31. listopada 2014. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 78. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. listopada 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 77. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. listopada 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 76. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. listopada 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 75. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 17. listopada 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 74. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. listopada 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 73. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. listopada 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 72. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. listopada 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 71. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 3. listopada 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 70. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. rujna 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 69. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. rujna 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 68. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. rujna 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 67. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. rujna 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 66. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. rujna 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 65. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. rujna 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 64. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 8. rujna 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 63. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 5. rujna 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 62. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 1. rujna 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 61. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 29. kolovoza 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 satiZ A P I S N I K
sa 60. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. kolovoza 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 59. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. kolovoza 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 58. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
18.08.2014. godine s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 57. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
11.08.2014. godine s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 56. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
08.08.2014. godine s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 55. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. srpnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 54. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 24. srpnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 53. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 21. srpnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 52. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. srpnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 51. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. srpnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 50. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 11. srpnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 49. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. srpnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 48. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. srpnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 47. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. lipnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 46. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. lipnja 2014.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 45. Sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. lipnja 2014.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 44. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 20. lipnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 43. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. lipnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 42. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 13. lipnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
sa 41. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 9. lipnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 40. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 6. lipnja 2014.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 39. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. lipnja 2014.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 38. Sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 30. svibnja 2014.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 37. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 26. svibnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 36. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 23. svibnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 35. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 19. svibnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 34. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 16. svibnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 33. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 12. svibnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 32. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
09.05.2014. godine s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
s 31. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
05.05.2014. godine s početkom u 08,00 sati


Z A P I S N I K
s 30. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 2. svibnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 29. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 28. travnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 28. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 25. travnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 27. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 22. travnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 26. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 18. travnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 25. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 15. travnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 24. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. travnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 23. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 7. travnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 22. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 4. travnja 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 21. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
31.03.2014. godine s početkom u 13,00 sati


Z A P I S N I K
s 20. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
28.03.2014. godine s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 19. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
24.03.2014. godine s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 18. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
21.03.2014. godine s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 17. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
17.03.2014. godine s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 16. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
14.03.2014. godine s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 15. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
10.03.2014. godine s početkom u 8,00 satiZ A P I S N I K

s 14. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
07.03.2014. godine s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 13. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
03.03.2014. godine s početkom u 8,00 satiZ A P I S N I K
s 12. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
28.02.2014. godine s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 11. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
24.02.2014. godine s početkom u 8,00 sati


ZAPISNIK
s 10. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
21.02.2014. godine s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 9. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. veljače 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 8. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 14. veljače 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 satiZ A P I S N I K
sa 7. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 10. veljače 2014.
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
sa 6. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 31. siječnja 2014.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K

s 5. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane 27. siječnja 2014.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


ZAPISNIK
s 4. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija održane u Maloj vijećnici
24.01.2014. godine s početkom u 8,00 sati


Z A P I S N I K
s 3. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegijaodržane 20. siječnja 2014.
u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati


ZAPISNIK
s 2. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija održane u Maloj vijećnici17. siječnja 2014. godine s
početkom u 8,00 sati


ZAPISNIK
s 1. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija
održane u Maloj vijećnici
13. siječnja 2014. godine s početkom u 8,00 satiBRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice