Delnice, 26. kolovoz 2014.

JAVNI POZIVI MOGUĆNOST SUFINANCIRANJA RAZLIČITIH AKTIVNOSTI ZA PRIVATNE VLASNIKE ŠUMA

EU sredstva za održavanje šumskih prometnica

Zahtjeve za financiranje mogu podnijeti samo šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika ili udruge šumoposjednika kojih je trenutačno na području PGŽ svega tri – u Lukovdolu, Čabru i Delnicama

DELNICE » Savjetodavna služba za unaprijeđenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištem šumoposjednika objavila je ovih dana dva javna poziva koja će svakako privući pažnju vlasnika privatnih šuma budući da nude mogućnost financijske potpore za aktivnosti vezane uz rad na područjima njihovih šuma. Prvi se javni poziv odnosi na financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica, a drugi za radove u šumama šumoposjednika. Naravno, zahtjeve za financiranje mogu podnijeti samo šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika ili udruge šumoposjednika kojih je trenutačno na području Primorsko-goranske županije svega tri – u Lukovdolu, Čabru i Delnicama. 
    

Temeljni uvjeti

Procjene stručnjaka govore kako će se do financijske potpore prije doći na poslovima vezanim uz održavanje šumskih i protupožarnih prometnica, ponajprije stoga što je njihova otvorenost u Hrvatskoj prilično slaba pa je tako, primjerice, u Gorskom kotaru svega 6,5 km na 1000 hektara što se itekako može pojačati. 
    Temeljni uvjeti za podnošenje prijave za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica su da ta prometnica zaista služi u protpupožarnu ili svrhu gospodarenja šumama šumoposjednika koji podnosi zahtjev, a uz zahtjev za financiranje potrebno je priložiti i topografsku kartu M 1:25000 s označenom prometnicom, kopiju katastarskog plana s tom prometnicom te popis katastarskih čestica s posjednicama preko kojih prometnica prelazi i uz koje prolazi. Naravno, ako prometnica nije javno dobro potrebna je za izvođenje radova i suglasnost svih posjednika preko čijih katastarskih čestica prometnica prolazi. 
    Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15. rujna, a zahtjev treba dostaviti nadležnom uredu savjetodavne službe s naznakom za Javni poziv – šumske i protupožarne prometnice. U slučaju Primorsko-goranske županije to znači da je zahtjev potrebno predati u jedno od tri središta savjetodavne službe – u Tršću, Delnicama ili Matuljima, ovisno o području s kojeg se šumoposjednik prijavljuje, a moguće ih je poslati i u Zagreb na adresu Savjetodavne službe, Savska cesta 41. Nakon zaprimanja svih zahtjeva povjerenstvo savjetodavne službe obavit će, u skladu s nadležnim Pravilnikom, rangiranje šumskih i protupožarnih prometnica, a one najbolje rangirane bit će u prilici dobiti financijsku pomoć pri čemu su najbitniji udio šume koji će tom cestom biti otvoren te otvorenost šumskog kompleksa prometnicama. 
    
Uzgojni radovi

Uz sufinanciranje radova na šumskim prometnicama objavljen je i Javni poziv vezan ponajprije uz uzgojne radove u šumama veleposjednika pri čemu se misli na, primjerice, pripremu staništa za prirodno pomlađivanje, pošumljavanje sječina nakon čistih sječa, sanaciju paljevina, pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, zaštitu od štetnih organizama i niz drugih poslova opis koje je, kao i obrazac zahtjeva, moguće podići u svakom područnom uredu savjetodavne službe, ili pak na web stranici www.savjetodavna.hr a valja reći i to da je rok prijave za javni poziv za uzgojne radove 1. listopada 2014. godine.

(M.K.)

 

 

 

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice