Delnice, 19. travanj 2014.

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICE DELNICE MNOŠTVO LJUDI OTKLANJA POSLJEDICE NEVREMENA

Saniranje štete trajat će tri do pet godina

Služi nas lijepo vrijeme, dobro se radi, a zalihe vidno rastu pa već sada sa sigurnošću možemo pilanare s kojima imamo ugovore o isporuci sirovine obavijestiti da ćemo sve dogovorene količine realizirati u potpunosti, kaže Srećko Petranović 

DELNICE » Nikada ranije u ovo preduskršnje doba šume Gorskog kotara nisu bile tako pune šumara svih vrsta – od revirnika i šumskih tehničara pa do sjekača i traktorista, a uz domaće šumare, točnije uposlenike Uprave šuma podružnice Delnice, na terenu svakodnevno radi i više od stotinjak šumara iz svih drugih hrvatskih podružnica. Naravno, ovako velika koncentracija šumara rezultat je rada vezanog uz sanaciju posljedica velikih šteta nastalih nakon oluje ledene kiše koja je početkom veljače poharala znatan dio Gorskog kotara. Voditelj Uprave šuma podružnica Delnice Srećko Petranović napominje da je uz pomoć Uprave Hrvatskih šuma upućena iz 16 podružnica uprava šuma ispomoć od četrdesetak revirnika inžinjera te 17 velikih zglobnih traktora s pratećim ekipama od po tri sjekača po traktoru. 
    – Revirnici polako kraju privode posao doznake pa ćemo početkom svibnja imati točan broj drva koja treba ukloniti iz šume. Naravno, konkretne su aktivnosti na područjima gdje su doznake privedene kraju već počele, a prioriret su šumarije Gerovo, Tršće, Prezid, Crni Lug, Lokve, Delnice i Fužine. Najviše radimo na lokacijama gdje su štete najveće kako bismo stanje što prije sanirali, a pojačano se radi i uz glavne prometnice s namjerom da se ukloni ružna slika teško oštećene šume. Radi se dobro i kvalitetno, većih poteškoća nema iako je evidentno da naši radnici uspijevaju brže ostvariti normu od ljudi koji su nam došli pomoći s područja Slavonije gdje je zbog nizinskih karakteristika terena ipak jednostavnije raditi. 
    Dobro je što nas služi lijepo vrijeme, a koliko se dobro radi vidi se i po tome što zalihe vidno rastu pa već sada sa sigurnošću možemo pilanare s kojima imamo ugovore o isporuci sirovine obavijestiti da ćemo sve dogovorene količine realizirati u potpunosti. Najveći dio uništene šume i nije nego za ogrjevno drvo, ali postoji i znatan dio vjetroizvala jela i smreka gdje je riječ o vrlo kvalitetnom drvu – primjerice na području Lividrage – kojeg ćemo nakon obrade svakako moći nuditi kao kvalitetnu robu za pilanare. Uz naš rad na terenu treba reći i da su u sasvim dobroj mjeri pojedinci iskoristili mogućnost izvlačenja leževine uz povoljniju naknadu, a to pravilo važi do daljnjega pa tko god želi ubirati tzv. leževinu to može i učniti nakon što se javi našim djelatnicima. Treba reći i to da smo na nekim lokacijama počeli i pripremu terena za pošumljavanje koje će početi ujesen, a cilj će nam biti na svakoj parceli saditi što više vrsta kako bi ta površina bila što kvalitetnija i otpornija, kaže Petranović.

Ljeto bez godišnjeg 
    
    Ne znam hoće li za sve nas ovog ljeta biti godišnjeg odmora. Prije će biti da ćemo raditi kad god budemo mogli, a godišnje koristiti u kišne i one dane kad se zbog vremenskih nepogoda ne bude moglo na teren. Ljudi to moraju prihvatiti jer je stanje posebno i sučeni smo s nesvakidašnjim štetama. Već će sljedeće godine biti lakše, ali cjelokupan će posao trajati od tri do pet godina i za to moramo biti spremni već sada, ističe Petranović. 
    
Pomoć vlasnicima privatnih šuma 
    
    Uz državne šume velika oštećenja doživjele su i privatne šume te zaštićena područja poput NP »Risnjak«, Kamačnika i Golubinjaka. Delnička podružnica Uprave šuma na tim popdručjima nema ingerenciju, ali će pomoći koliko je moguće, govori Petranović. 
    – Na našem području privatne šume pokrivaju oko 20 posto prostora i sanacijom na njima rukovode njihovi vlasnici koji znaju što treba raditi i kako kontaktirati s nama. Kad je riječ o zaštićenim područjima tu ćemo u dogovorima s onima koji upravljaju tim područjima razmotriti mogućnosti pomoći, od doznake pa do sječe, najavio je Petranović

(M.K.)

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice