• Stožer zaštite i spašavanja Grada Delnica

Dana 15. rujna 2017. godine gradonačelnik Grada Delnica donosi Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Delnica.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite Grada Delnica obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica imenuju se:

 1. Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika Grada Delnica, načelnica Stožera
 2. Goran Zaborac, HGSS , zamjenik načelnika Stožera
 3. Branko Glad, načelnik PP Delnice, član
 4. Gordana Piskač, pročelnica JUO Grada Delnica, član
 5. Karmela Stipanović, Voditeljica ispostave doma zdravlja Delnice, član
 6. Dražen Rački, v.d. zapovjednika JVP Delnice, član
 7. Lenjinka Juričić - Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZIS Rijeka, član
 8. Pero Kozlica, liječnik hitne medicinske pomoći, član
 9. Johan Klarić, Komunalac Delnice d.o.o., član
 10. Đulio Jusufi, zaposlenik JUO-a Grada Delnica, zapovjednik postrojbe civilne zaštite, član
 11. Snježana Krizmanić, ravnateljica HDCK-Gradsko društvo Crvenog križa Delnice, član
 12. Silvana Cindrić, Centar za socijalnu skrb Rijeka, Ispostava Delnice, član

 
BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • GRADSKA UPRAVA
       - Gradonačelnik
       - Kabinet Gradonačelnika
       - Gradsko vijeće
       - Odbori i komisije
       - Jedinst. upravni odijel
       - Mjesni odbori G. Delnica
       - Ostala tijela i službe


   • UPRAVNO -TERITORIJALNI       USTROJ

   • NADMORSKA VISINA

   • JAVNE SLUŽBE

   
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice