Akti Grada Delnica

 


 

GRADSKO VIJEĆE


PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD DELNICE

GRADONAČELNIK


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA

FINANCIJE

2018. godina

Proračun za 2018.

1. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2018.

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2009. godina

 • Proračun Grada Delnica za 2009. godinu (SN PGŽ 52/08) (SN PGŽ 03/09)
 • Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu (SN PGŽ 10/09)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - VI.2009. (SN PGŽ 37/09)
 • Izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2009. (SN PGŽ 52/08)
 • Odluka o projekciji Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2009.-2011. godine (SN PGŽ 52/08)
 • Odluka o prvoj izmjeni i dopuni projekcije Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2009.-2011. godine (SN PGŽ 10/09)
 • Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu (SN PGŽ 41/09)
 • Odluka o trećoj izmjeni dopuni Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu (56/09)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2009.(SN PGŽ 20/10)

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI


JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi:

2010.godina

2011. godina

2012. godina

2013. godina

2014. godina


2016.

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016.


2015.

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015.


2014.

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014.

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2014. GODINE

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2014. GODINE

I. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DELNICA ZA 2014. GODINU

II. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DELNICA ZA 2014. GODINU

III. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA DELNICA ZA 2014. GODINU


PLAN JAVNE NABAVE 2013.

PRVE IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2013.


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2012.


JAVNE POTREBE


KOMUNALNA DJELATNOST

Vodoopskrba, odvodnja i otpad

KOMUNALNI PROGRAMI

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (SN PGŽ 56/09)
 • I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu(SN PGŽ 36/10)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini (SN PGŽ 56/09)
 • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu(SN PGŽ 36/10)
 • II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (SN PGŽ 53/10)
 • II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (SN PGŽ 53/10)
 • IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (SN PGŽ 09/11)
 • IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godinu (SN PGŽ 09/11)


2009. godina


MEĐULOKALNA SURADNJA GRADA DELNICA


MJESNI ODBORI


OBRASCI GRADA DELNICA


PRIZNANJA GRADA DELNICA


PROSTORNO UREĐENJE

POSLOVNE ZONE


SAVJET MLADIH


STIPENDIJE


SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO


TURIZAM I UGOSTITELJSTVO


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Vatrogastvo

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice