Delnice, 19. srpanj 2013.

REBALANS PRVA RADNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA DELNICA

Proračun manji za 20 milijuna kuna

Smanjenje proračuna najvećim dijelom odnosi se na odustajanje od izgradnje pročišćivača i nekih drugih manjih projekata, no smanjena su sredstva i za javne potrebe za 20 posto i plaće u Gradu za pet posto


DELNICE » Prvim izmjenama i dopunama dosadašnji proračun Grada Delnica s 50,6 milijuna kuna smanjen je na 30,2 milijuna kuna, a taj pad za čak 20 milijuna i 385.616 kuna ipak nije toliko težak koliko se na prvi pogled čini. Naime, višemilijunski minus posljedica je odustajanja od dva velika pojekta za čiju su realizaciju bila predviđena sredstva iz državnog proračua i EU fondova. Konkretno, riječ je o 14,5 milijuna kuna vrijednom kapitalnom projektu izgradnje pročišćvača te 4,6 milijuna kuna vezanih uz sufinanciranje rekonstrukcije Supilove ulice i nekoliko drugih manjih projekata. Budući da ti projekti neće biti realizirani u tijeku ove godine, čelništvo Grada odlučilo je iz proračunskih sredstava ukloniti za tu svrhu predviđena sredstva, a to je izazvalo naizgled veliki proračunski minus.
   

Linearno smanjenje

Ipak, pogrešno bi bilo reći da poteškoća nema jer su i Delnice, kao i svi ostali dijelovi Hrvatske, ne samo zahvaćeni krizom, a i zbog enormnih troškova zimskog čišćenja gradski proračun došao je u težak položaj, pa su predlagači proračuna, opredijelivši se za štednju na svim razinama, u prve izmjene i dopune uključili i smanjenje plaća djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela i proračunskim korisnicima za pet posto, smanjenje financiranja javnih potreba za 20 posto te smanjenje sredstava za rad političkih stranaka za 30 posto, a od smanjena su izuzeta područja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te zdravstva i socijalne skrbi.
    Za ovakav prijedlog proračuna na jučerašnjoj, prvoj radnoj sjednici novog saziva Gradskog vijeća Delnica, glasovalo je 11 vijećnika, a suzdržani su bili vijećnici SDP-a Alen Janjušević i Jelena Pavić Mamula te vijećnik HDZ-a Mladen Mauhar.
    U raspravi koja je prethodila glasovanju vijećnici su najviše senzibiliteta pokazali za udruge koje će do kraja godine dobiti 20 posto manje od planiranih sredstava. Tako je Mladen Mauhar ustvrdio kako je stvarni minus proračuna svega 2,5 milijuna kuna od čega 1,9 milijuna kuna otpada na troškove zimskog čišćenja: »Tih 600.000 kuna koje nedostaju trebalo je pokriti nekako drugačlije, a ne smanjenjem sredstava udrugama, jer će sada neke od njih doći na rub opstanka, a to nije dobro«, rekao je Mauhar. Ivan Topić (HČSP) istaknuo je kako uravnilovka od 20 posto prema svim udrugama nije dobra jer ne rade svi jednako, a Alen Janjušević (SDP) napomenuo je kako je bilo i drugih rješenja: »Moglo se, primjerice, uposlenicima plaću smanjiti za 10 posto, dužnosnicima za 20 posto, a od nas vijećnika tražiti da radimo volonterski. Možda bi se tako uštedilo tih 600.000 kuna koliko uzimamo udrugama, pri čemu kriteriji nisu isti jer su skijaškom i plivačkom klubu ostala sredstva koja su imala i ranije«, rekao je Jajnjušević, dodavši i to kako mjesečnu naknadu od 2.100 kuna za rad predsjednice Gradskog vijeća smatra previsokom u odnosu na 600 kuna za rad vijećnika, a upitno je i to treba li Delnicama radno mjesto zamjenice gradonačelnika za koju se iz proračuna godišnje izdvaja, po njemu, oko 700.000 kuna koje se mogu pametnije i korisnije upotrijebiti.
   
Malo vremena


Na većinu primjedbi odgovorio je gradonačelnik Ivica Knežević složivši se s činjenicom da pri raspodjeli novaca udrugama trebaju postojati jasniji i čvrstiji kriteriji, ali u ovako kratkom vremenu jednostavno ih nije bilo moguće stvoriti: »U ovom trenutku mogli smo samo povući potez da svima uzimamo isto, a u proračunu za 2014. godinu već će biti bitno drugačije i od svih sadašnjih 116 delničkih udruga tražit ćemo i planove i rezultate rada te načine trošenja povjerenog im novca. Na smanjenje sredstava udrugama išli smo stoga što smo smanjili i plaću uposlenima u Gradu i red je da krizu svi snosimo, a smanjili smo i naknadu za predsjedničko mjesto Gradskog vijeća koje je u prethodnom sazivu plaćano s 1.800 kuna redovne mjesečne naknade i 800 kuna po sjednici, dok je sada ta naknada 2.100 kuna mjesečno i to samo onih mjeseci kada Vijeće ima sjednicu«, rekao je Knežević. Dodatna pojašnjenja na neka od pitanja dao je i Đulio Jusufi, pročelnik Odjela za financije, napomenuvši kako je pravilo o 20 postotnom rezanju sredstava poštovano u svakom slučaju: »Skijašima je zaista ostala ista količina proračunom predviđenih novaca, ali samo zato što su je već iskoristili, a u proračunu za sljedeću godinu to će biti nadoknađeno. Kad je o plivačima riječ također je ostala svota od 176.000 kuna, ali to nisu novci za njihov redovan rad, već za korištenje bazena, a sredstva za korištenje sportske infrastrukture nismo mijenjali«, rekao je Jusufi.

Rad bez stranačke stege
   
    Prva sjednica Gradskog vijeća Delnica realizirana po sustavu da se glasa ne po stranačkoj stegi, već po vlastitom nahođenju, pokazala je da se na taj način može raditi. Rasprave su bile koncizne, sažete i argumentirane, a čuli smo već i prijedloge za blisku budućnost. Tako je Mladen Mauhar (HDZ) predložio da se u okviru osnivanja radnih tijela Gradskog vijeća turizam »ne gura« u Odbor za poljoprivredu, stočarstvo, ruralni razvoj i turizam već da mu se dodijeli zasebni odbor kako bi se problemi što kvalitetnije rješavali, a Ivan Topić (HČSP) najavio je kako će za sljedeću sjednicu pripremiti prijedlog o tome da se vijećnici odreknu svojih naknada u općekorisne svrhe.

(M. K.)BRZI LINKOVI

   • POVRATAK NA NASLOVNICU

   • VIJESTI
   • SA SJEDNICA
   • PROSTORNI PLAN

   • PRORAČUN GRADA
   • KAPITALNI PROJEKTI
   • KULTURNA BAŠTINA
   • TURIZAM
   • POVIJEST
   • LINKOVI
   • FOTO GALERIJA
   • VIDEO GALERIJA
   • PITAJTE GRADONAČELNIKA

   • KAKO DO NAS
   • ARHIVA

 
 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice