PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013.


V.izmjene i dopune plana javne nabave za 2012. godinu


Grad Delnice je objavio postupak javne nabave: Nabava lož ulja za 2013. godinu.
Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.
  

dokumentacija za nadmetanje


IV.izmjene i dopune plana javne nabave za 2012. godinu


 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

Evidencijski broj nabave: 12-34
Predmet nabave:
Izgradnja dječje igraonice u Delnicama

Dokumentacija za nadmentanje

Troškovnici

Idejni prijekat Izgradnja dječje igraonice u Delnicama

Izmjena dokumentacije za nadmetanje

Izmjena troškovnika


III.izmjene i dopune plana javne nabave za 2012. godinu


Grad Delnice je objavio postupak javne nabave: Izgradnja mrtvačnice u Kuželju - grubi građevinski radovi.
Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.  

Dokumentacija za nadmetanje

 

Troškovnik

Izmjena dokumentacije

 


II .IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE GRADA DELNICA ZA 2012. GODINU


I. Izmjena plana javne nabave


Grad Delnice je objavio postupak javne nabave: Rekonstrukcija fasade na zgradi gradske uprave u Delnicama.
Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.  

Dokumntacija za nadmetanje

Troškovnik


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2012. GODINU


Grad Delnice je objavio postupak javne nabave: Nabava lož ulja za potrebe grijanja zgrade gradske uprave Grada Delnica.
Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRZI LINKOVI

    POVRATAK NA NASLOVNICU

 pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

2010.godina

2011. godina

2012. godina

2013.


    • NABAVA LOŽ ULJA

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice