.

 

CRKVA MAJKE BOŽJE UTJEŠITELJICE U MARIJA TROŠTU

Kapela ili crkva BDM Utješiteljice nalazi se u istoimenom selu Marija Trošt udaljena od Delnica i župne crkve četiri kilometra. Nalazi se iznad ceste koja vodi prema Brodu na Kupi. Pred crkvom je manji trg okružen kućama, a iza crkve vodi put na mjesno groblje.
Stari naziv za ovu crkvu bio je “kapela BDM na Turnih”. Veoma je stara i ne postoje zapisi o njezinom nastanku. Crkvu je posvetio godine 1755. senjski biskup Juraj Wolfgang barun Ćolić od Löwensburga. Značajne obnove i popravci na crkvi izvršeni su za župnika Nikole Cara (1821-1863) godine 1842., zatim za župnika Josipa Škrobonje (1863-1898) 1880.g. i za župnika Martina Mihelčića (1898-1904) 190l.g. kada je popravljena i okrečena. Župnik Antun Rigoni (1904-1914) dao je 1910.g. obnoviti krov crkve i toranj eternit pločama.
Nakon drugog svjetskog rata 10. je rujna 1950. požar od obližnjeg šajera zahvatio crkvu. Sva je izgorjela osim sakristije. Uspjelo je spasiti samo neke stvari i to sliku oltarnu i kip Majke Božje, zatim raspelo, kipove sv. Petra i Pavla, tabernakul i svjećnjake. Ondašnja vlast nije dozvolila obnovljati crkvu, i zbog toga se urušilo i osvođeno svetište crkve. Godine 1963. djelomično je obnovljen toranj crkve i postavljeno zvono, koje se srušilo s tornja u požaru. Ruševni zidovi obnovljeni su 1969.g. za župnika Antuna Brnada (1942-1970). Novi krov postavljen je 1975.g. na crkvi i tokom slijedećih godina ugrađivana su vrata i prozori, postavljen je drveni plafon, klupe i dr. Značanija obnova dogodila se 1989.g. kada su donacijom supruga Franco i Elena Martino di Matera iz Torina u Italiji i zalaganjem g. Mike Šnjarića iz Crikvenice obnovljeni vanjski i nutarnji zidovi i popločena je crkva istarskim kamenom.
Godine 1767. zaslugom župnika Matije Ožanica (1761-1775) i za pape Klementa XIII utemeljena je bratovština BDM Utješiteljice. Prema popisu članovi bratovštine bili su i iz okolnih župa, te dijela Slovenije i Primorja. Bratovština nestaje u prvoj polovici XIX stoljeca.
U ovoj kapeli slavi se tradicionalno godišnja svetkovina tzv. Bijele nedjelje na drugu nedjelju u listopadu. Mise se održavaju nedjeljom u 8 sati od Cvjetne nedjelje do iza Svih Svetih.


 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice