Gradonačelnica Grada Delnica raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Delnica
 u školskoj godini 2021./2022.

1. Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima kao i učenicima i studentima sportašima (u daljnjem tekstu: Kandidatima), na osnovi kriterija propisanih odredbama Odluka o dodjeli istih.

2. Stipendije se dodjeljuju kandidatima koji uz Odlukama propisane kriterije, ispunjavaju sljedeće osnovne uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da imaju prebivalište na području Grada Delnica najmanje 1 godinu prije dana podnošenja molbe, (a za sportske stipendije ) iznimno kandidat koji nema prebivalište u Gradu Delnicama, a koji je postigao vrhunski sportski rezultat kao član sportske udruge koja djeluje na području Grada Delnica, ako je član navedene udruge najmanje 3 godine prije dana podnošenja zamolbe i nema više od 27 godina života,
  • da su redovni učenici ili studenti,
  • (samo za sportske stipendije) da su članovi sportske udruge čije je sjedište na području Grada Delnica.

3. Pravo na stipendije nemaju kandidati koji:

  • se školuju izvan područja Grada Delnica za programe koji se organiziraju i izvode u Srednjoj školi Delnice (za nadarene i socijalne),
  • su korisnici stipendija prema bilo kojoj drugoj osnovi (za sve),
  • su korisnici prava na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza ili nekog drugog prava Grada Delnica (za sve),
  • koji su apsolventi duže od godinu dana (za sve),
  • koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju (za sve),
  • čiji je uspjeh izražen prosjekom ocjena nižim od 4,50 odnosno 3,50 za nadarene učenike (ovisno o trajanju upisanog srednjoškolskog programa), čiji je prosjek niži od 3,00 za nadarene studente, čiji je prosjek manji od 2,51, za učenike i studente za socijalne stipendije, čiji je prosjek manji od 3,00 (za redovne učenike i studente sportaše), odnosno ukoliko su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 55 ECTS bodova za sve studente.

Dokumentacija:

Skip to content