Na temelju članka 21. stavka 3. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18- Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 98/19), Povjerenstvo za provedbu PONOVLJENOG natječaja za prijam u službu na radno mjesto Referenta za komunalnu i vodnu naknadu te prometni redar, dana 04. ožujka 2020. godine, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

  1.  Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 (jedan)) kandidat i to prema abecednom redu prezimena: Ajduković Nataša iz Delnica, Frankopanska 60.
  2. Pisana obavijest upućena je kandidatima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja, pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju.
  3. Kandidatkinja pozvana na pisano testiranje, Ajduković Nataša, treba doći na testiranje u Malu vijećnicu Grada Delnica, u četvrtak 12.03.2020.g u 10,00 sati.
Skip to content