Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije posjeduje mljekomat zapremnine 200 litara, marke Letina VEM. Trenutačno nema mogućnosti fiskalizacije računa ali sukladno pozitivnom iskazu interesa isti će biti dodatno opremljen o trošku CPRR PGŽ i biti će u mogućnosti izdavati fiskalizirane račune.

Mljekomat se daje na korištenje pod sljedećim uvjetima:

  • novčana naknada za korištenje 100,00 kn mjesečno po ispostavljenom računu;
  • zabrana davanja na korištenje trećim osobama
  • korištenje marom dobrog gospodara uz korisnikovo pokrivanje troškova popravaka, servisiranja te redovnog održavanja;
  • prodaja mlijeka isključivo proizvedenog na podučju Primorsko-goranske županije;
  • korisnik snosi troškove dostave, montaže i najma prostora na kojem bi mljekomat bio postavljen

Informaciju o zainteresiranosti za korištenje mljekomata korisnici mogu dostaviti na adresu Centra, Karolinska cesta 87, Stara Sušica, 51314 Ravna Gora ili putem e-maila: [email protected]

Skip to content