Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11,04/18- Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 98/19), donosi

ODLUKU

kojom se Poništava natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica na radna mjesta Samostalnog upravnog referenta za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet, te Referenta za komunalnu i vodnu naknadu te prometni redar, na neodređeno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, objavljen u Narodnim novinama broj 10/20 od 24. siječnja 2020. godine kao i na web stranici i oglasnoj ploči Grada Delnica.

Skip to content