Grad Delnice

Središnje i najveće naselje Gorskog kotara.
Smještene na nadmorskoj visini od 698 metara
i uokvirene uzvišenjima Drgomlja, Petehovca i Japlenškog vrha,
Delnice su grad na najvišoj nadmorskoj visini u Hrvatskoj.

Korona virus – mjere zaštite i korisne informacije

30.10.

Prema podacima dobivenim od Stožera Civilne zaštite PGŽ,  na području Grada Delnica imamo 1 novooboljelu osobu s datumom pozitivnog nalaza 28.  listopada 2020.

I dalje pozivamo građane na dodatan oprez, odgovorno ponašanje i poštivanje mjera Stožera!

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Delnica

Katarina Mihelčić, dipl. ing. agr.

13.10.

Pročitaj više…

Podjela zahvalnica i priznanja GDCK Delnice zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, odgađa se do daljnjega.

 

Izbori za članove vijeća MO Turke

Na temelju članka 35. i članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst), 137/15, 123/17 i...

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstanih cesta naziva GK 73 – Delnice – Japlenški vrh, GK 50 – Delnice – Zrinska u k.o. Delnice i GK 107 – Zapolje Brodsko u k.o. Brod na Kupi

Na temelju čl. 131.,132. i 133. Zakona o cestama ( “Narodne Novine” br. 84/11) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11 od 02. travnja 2019.), Grad Delnice JAVNI POZIV I. Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4,...

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

 

tel. 051/812-131, 051/812-055

e-mail: pisarnica@delnice.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati
OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content