Na temelju članka 21. stavka 3. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu OGLASA za prijem u službu na određeno vrijeme, u
Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica na radno mjesto-Voditelj Projekta koji se financira iz fondova ili programa Europske unije-Viši stručni suradnik, na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta), jedan izvršitelj/ica, uz probni rad od 2 mjeseca, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

1.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti ukupno pet (5) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

a) Briški Đorđević Ivana, Delnice 51300, a. G. Matoša 4.,

b) Bolf Helena, Delnice 51300, S. S. Kranjčevića 23,

b) Grevinger Stjepan, Delnice 51300, Kralja Zvonimira 19,

d) Maružin Romana, Poreč 52440, 8.Mart 8,

e) Štimac Nina, Delnice 51300, Goranska 16.

2. Pisana obavijest upućena je kandidatima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja, pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju.

3. Kandidati pozvani na pisano testiranje, obvezni su doći na testiranje u Malu vijećnicu Grada Delnica, u SRIJEDU, 02.12.2020.g., u 08,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti sobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji kandidatkinju eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 08,05 sati, bez obzira na razloge, da je povukao prijavu na oglas. Smatrati će se i da je kandidat povukao prijavu ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja sa kojima je ili će biti upoznat, kao i ako ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Skip to content