Gradonačelnik Grada Delnica raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA DELNICA

  1. Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje samo jednom i to fizičkoj osobi, a radi iskazivanja posebnog poštovanja i zahvalnosti za cjeloživotne aktivnosti i doprinos koji ujedno čine izuzetan i osobito vrijedan doprinos prosperitetu i ugledu Grada Delnica.
  2. Godišnja nagrada Grada Delnica dodjeljuje se fizičkoj osobi ili više njih, kao i pravnoj osobi za osobita postignuća i doprinos od značaja za ukupni gospodarski i društveni život Grada ostvarenih u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.
  3. Povelja Grada Delnica dodjeljuje se pravnim osobama kao izraz zahvalnosti Grada Delnica za njihove dugogodišnje iznimne rezultate i doprinos u razvoju, jačanju i unapređenju gospodarstva i opće društvenog života na području Grada Delnica za 10, 20, 30, 40 godina, odnosno za svakih 10 sljedećih godina aktivnog rada i djelovanja. Iznimno, Povelja Grada Delnica može se dodijeliti i fizičkoj osobi za njene izuzetne dugogodišnje rezultate u rukovođenju pravnom osobom za 10, 20, 30, 40 godina, odnosno za svakih 10 sljedećih godina aktivnog rada i djelovanja.
Skip to content