Na temelju čl. 131.,132. i 133. Zakona o cestama ( “Narodne Novine” br. 84/11) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11 od 02. travnja 2019.), Grad Delnice

JAVNI POZIV

Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta naziva GK 24 – Malo Selo – pilana u k.o. Crni Lug, GK 16 – Ul. Kralja Zvonimira u Brodu na Kupi i GK 16b – Ul. Ante Starčevića u Brodu na Kupi u k.o. Brod na Kupi te GK 03 i GK 04 – Turke (cesta koja vodi do crkve) u k.o. Turke. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Skip to content