Na temelju čl. 131.,132. i 133. Zakona o cestama ( “Narodne Novine” br. 84/11) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11 od 02. travnja 2019.), Grad Delnice

JAVNI POZIV

I.

Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta naziva GK30 Crni Lug , u k.o. Crni Lug. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Skip to content