Poništenje natječaja za prijem u službu u JUO GD na radna mjesta Samostalnog upravnog referenta za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet, te Referenta za komunalnu i vodnu naknadu i prometni redar

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11,04/18- Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28....

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o prvim izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Odluka o prvim izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i...
Skip to content