Odluke i akti

Aktivno
Akti Grada Delnica
Gradsko vijeće
Gradonačelnik

Nadležnost Gradonačelnika propisana je odredbama članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst)

Financije

Opće odluke

 

2020. godina

2019. godina

Imovinsko pravni poslovi

Registar nekretnina

Komunalna djelatnost

Kućni ljubimci

Promet

Vodoopskrba, odvodnja i otpad

Groblja i dimnjačarska služba

Zakupi i reklamiranje

Četverogodišnji ugovori o povjeravanju komunalnih poslova

Prostorno uređenje

 

POSLOVNE ZONE

Savjet mladih Grada Delnica
Zaštita i spašavanje

Akti koje donosi Gradsko vijeće

Akti koje donosi Gradonačelnik

Vatrogastvo

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

 

tel. 051/812-131, 051/812-055
fax. 051/812-037

e-mail: pisarnica@delnice.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati
OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207