PROGRAM POTPORA PODUZETNICIMA KOJIMA JE ZNATNO PAO PRIHOD NA PODRUČJU GRADA DELNICA POGOĐENIM
PANDEMIJOM COVID-19 U 2020. GODINI

Ovim Programom potpora poduzetnicima kojima je znatno pao prihod na području Grada Delnica pogođenim pandemijom COVID-19 u 2020. godini (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se svrha, ciljevi, korisnici, nositelj provedbe mjera, područja Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti. Provedba mjera po ovom Programu, koje predstavljaju potpore male vrijednosti, obavlja se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na deminimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).