Temeljem čl. 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19) lokalna samouprava dužna je donijeti Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada i otklanjanje istog. Odlukom je potrebno utvrditi lokacije na kojima se nalazi otpad, te plan i prioritete uklanjanje istog, kao i izvore sredstava za otklanjanje otpada.

Spomenutu odluku Gradonačelnik je dužan uputiti na Gradsko vijeće do 31. ožujka.

Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Grada Delnica uklonjen nepropisno odbačeni otpad suglasno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu, gradonačelnik je dužan  do 31.ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti izvješće Gradskom vijeću o lokacijama i količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima uklanjanja odbačenog otpada.

Odluka sa svim prilozima stavljena je na web stranicu Grada Delnica dana  26.2.2020. svi zainteresirani subjekti mogli su dati svoje primjedbe i prijedloge sve do 04.3.2020. godine.

Predlaže  se Gradskom vijeću Grada Delnica da usvoji Odluku kako je predložena.

Skip to content